sonny's Recent Activity

 1. sonny đã trả lời vào chủ đề TVB 2018 Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Phụ Đề (05/30).

  SCTV chưa được nhà nước duyệt để chiếu nhé nhưng tiếng thì lồng rồi. chờ duyệt thoii

  13/12/18 lúc 18:41
 2. sonny đã đăng chủ đề mới.

  TVB 2018 Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Phụ Đề (05/30)

  ĐẠI SOÁI CA - 2018 (Trương Vệ Kiện, Thái Tư Bối, Hồng Vĩnh Thành, Từ Vinh...) [IMG] [IMG] Tên Tiếng Hoa: 大帥哥 Tên việt: Đại Soái Ca Tên...

  Diễn đàn: Download phim TVB

  12/12/18 lúc 19:34
 3. sonny đã đăng chủ đề mới.

  TVB 1990 Độc Cô Cầu Bại - Kim Mo Tuk Ko Kau Pai - FFVN (06/21)

  ĐỘC CÔ CẦU BẠI - 1990 (Huỳnh Nhật Hoa, Ngô Đại Dung, Thiệu Mỹ Kỳ, Văn Tuyết Nhi, Thái Gia Lợi.....) [IMG] [IMG] Tên Tiếng Hoa: 劍魔獨孤求敗...

  Diễn đàn: Download phim TVB

  11/12/18 lúc 20:37
 4. sonny đã đăng chủ đề mới.

  TVB 1988 Danh Môn - Withered In The Wind - FFVN (07/27)

  DANH MÔN - 1988 (Trương Triệu Huy, Lê Mỹ Nhàn, Mao Thuấn Quân, Tạ Ninh...) [IMG] [IMG] Tên Tiếng Hoa: 名門 Tên việt: Danh Môn Tên Tiếng...

  Diễn đàn: Download phim TVB

  11/12/18 lúc 20:31
 5. sonny đã đăng chủ đề mới.

  TVB 2011 Hôn Nhân Tiền Định - Only You - HTV2 (07/30)

  HÔN NHÂN TIỀN ĐỊNH - 2011 (Trịnh Gia Dĩnh, Mông Gia Tuệ, Lý Tư Kỳ, Điền Nhụy Ni, Mạch Trường Thanh, Lê Nặc Ý...) [IMG] [IMG] Tên Tiếng...

  Diễn đàn: Download phim TVB

  11/12/18 lúc 20:26
 6. sonny đã đăng chủ đề mới.

  TVB 2010 Văn Phòng Bác Sĩ - Show Me The Happy - HTV2 (10/80)

  VĂN PHÒNG BÁC SĨ - 2010 (Tần Bái, Mễ Tuyết, Liêu An Lệ, Hứa Thiệu Hùng, Quách Tấn An, Liêu Bích Nhi..) [IMG] [IMG] Tên Tiếng Hoa: 依家有喜...

  Diễn đàn: Download phim TVB

  11/12/18 lúc 20:20
 7. sonny đã đăng chủ đề mới.

  TVB 2006 Loạn Thế Giai Nhân - War and Destiny - FFVN (16/30)

  LOẠN THẾ GIAI NHÂN - 2006 (Hồ Hạnh Nhi, Ngô Trác Hy, Trần Cẩm Hồng, Đường Ninh..) [IMG] [IMG] Tên Tiếng Hoa: 亂世佳人 Tên việt: Loạn Thế...

  Diễn đàn: Download phim TVB

  11/12/18 lúc 20:06