Members Who Liked Message #1

Chủ đề:
TVB 2018 Vô Gian Đạo - Infernal Affairs (36/36)
 1. 9/9/18

  Nguyen Bao 81

  New Member, Nam, 37
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 2. 29/8/18

  boongboy89

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 3. 23/8/18

  Thichbb

  Member, 39
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  10
 4. 22/8/18

  milanista14

  New Member, Nam, 29
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. 21/8/18

  binh1217

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. 17/8/18

  Piccolo

  New Member, Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. 15/8/18

  phuc0978

  Member, Nam
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  287
  Điểm thành tích:
  10
 8. 15/8/18

  CoiVui

  New Member, Nữ, 43
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. 12/8/18

  khuongduybui

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. 8/8/18

  gaumap33

  Member, 30
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 11. 5/8/18

  htce8

  New Member, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. 2/8/18

  tamtieu064

  Member, Nam, 33
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  10
 13. 30/7/18

  TuanNguyen

  New Member, Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. 28/7/18

  raito yagami

  New Member, Nam, 30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. 19/7/18

  Monkey

  New Member, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. 19/7/18

  anhdung411

  Member, Nam, 30
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 17. 18/6/18

  nbui

  New Member, Nữ, 34
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. 3/6/18

  prettygirl

  Member, Nữ, 38
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 19. 27/5/18

  Hien Ho

  New Member, Nam, 33
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. 27/5/18

  nguyendiep82

  New Member, Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 21. 25/5/18

  SHxDV

  New Member, Nam, 35
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 22. 18/5/18

  Thụy Nam Kha

  Member, 49
  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 23. 18/5/18

  tomkien

  Member, Nam, 38
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 24. 16/5/18

  mcdv

  New Member, Nam, 19
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 25. 15/5/18

  deekay1

  Member, 25
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 26. 13/5/18

  minhpooh

  New Member, 57
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
 27. 7/5/18

  nguyenphuochung

  New Member, Nam, 44
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 28. 4/5/18

  baohen1510

  New Member, Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 29. 1/5/18

  astkacher

  New Member, Nam, 26
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 30. 30/4/18

  huadangkhoa

  New Member, Nam, 32
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 31. 29/4/18

  Elvis

  New Member, 20
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 32. 25/4/18

  forever007

  New Member, Nam, 49
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 33. 24/4/18

  Test Chan

  Member, 37
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 34. 22/4/18

  ruby

  New Member, Nam, 42
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 35. 21/4/18

  quocanh701

  Member, Nam, 28
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 36. 21/4/18

  Khoi Dang

  New Member, Nam, 19
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 37. 18/4/18

  minhduylk

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 38. 16/4/18

  vinh9409

  New Member, Nam, 24
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 39. 12/4/18

  Rel Nguyễn

  New Member, Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 40. 12/4/18

  huutrandac

  New Member, Nam, 25
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 41. 11/4/18

  adam7784

  New Member, Nam, 30
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
 42. 11/4/18

  peaceofjake

  New Member, Nam, 39
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 43. 9/4/18

  dhung

  New Member, Nam, 53
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 44. 7/4/18

  lethu

  Member, 28
  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  10
 45. 4/4/18

  ktrinhkien

  Member, Nam, 31
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 46. 3/4/18

  ZerA

  Member, Nam, 28
  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 47. 3/4/18

  ruby2212

  New Member, Nữ, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 48. 1/4/18

  nhonha2005

  Member, Nam, 43
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  10
 49. 31/3/18

  saobang

  New Member, Nam, 35
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 50. 29/3/18

  kyohiros

  New Member, Nam, 26
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 51. 28/3/18

  trangbi174

  New Member, Nữ, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 52. 27/3/18

  Nhựt Ng

  New Member, 30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 53. 26/3/18

  cuong02

  New Member, Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 54. 23/3/18

  thuytinhtim

  New Member, Nam, 33
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 55. 22/3/18

  hunght68

  New Member, Nam, 33
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 56. 20/3/18

  lengoc6991

  New Member, 21
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 57. 19/3/18

  tran viet ha

  New Member, 25
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 58. 19/3/18

  kuongewibao

  New Member, 41
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 59. 18/3/18

  hieu1694

  New Member, Nam, 24
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 60. 18/3/18

  aznvietboy555

  New Member, Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 61. 17/3/18

  raymond1122

  New Member, Nam, 33
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 62. 17/3/18

  anhhieu1079

  Member, Nam, 38
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  10
 63. 17/3/18

  Jay96

  Member, Nam, 21
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 64. 16/3/18

  HienHo

  Member, Nam, 33
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 65. 15/3/18

  xdante

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 66. 15/3/18

  ..xyz

  New Member, Nam, 30
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 67. 15/3/18

  VienTan

  Member, Nam, 52
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm thành tích:
  10
 68. 13/3/18

  neo4is

  New Member, Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 69. 13/3/18

  SANTAFE

  Member, Nam, 36
  Bài viết:
  36
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 70. 13/3/18

  Nguyên Tôn

  Member, Nam, 29
  Bài viết:
  117
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  10
 71. 12/3/18

  lollipop712

  Member, Nam, 27
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 72. 12/3/18

  vantritv2004

  Member, Nam, 32
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 73. 12/3/18

  Anthony Han

  Member, 24
  Bài viết:
  148
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  10
 74. 11/3/18

  kysibongtoi

  Member, Nam, 27
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  10
 75. 11/3/18

  pr_tr74

  Member, Nữ, 29
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  10
 76. 10/3/18

  Cảnh Bằng

  New Member, Nam, 30
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 77. 10/3/18

  duytieubao

  Member, Nam, 32
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 78. 10/3/18

  Raymond39

  New Member, Nam, 28
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 79. 8/3/18

  kimhieu

  New Member, Nam, 32
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  0
 80. 7/3/18

  louis88

  New Member, Nam, 30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 81. 6/3/18

  vq5bao

  New Member, Nam, 50
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 82. 5/3/18

  khongtenvbard

  New Member, Nam, 45
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 83. 4/3/18

  vantan

  Member, Nam, 41
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 84. 28/2/18

  jetty

  Member, Nam, 26
  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 85. 25/2/18

  maianhhoang

  New Member, Nam, 27
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 86. 23/2/18

  code4244

  New Member, Nam, 29
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 87. 23/2/18

  Tống Diễn Hằng

  Member, Nam, 22
  Bài viết:
  159
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  10
 88. 22/2/18

  Tin7tin

  New Member, 33
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 89. 22/2/18

  huynhvanhung

  New Member, Nam, 46
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 90. 21/2/18

  aphodit

  Member, 32
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 91. 19/2/18

  luanvan567

  New Member, Nam, 36
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 92. 18/2/18

  ktpNguyên

  Member, Nam, 47
  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 93. 18/2/18

  phimnhacmienphi

  New Member, 117
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 94. 15/2/18

  tranduduc

  New Member, Nam, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 95. 15/2/18

  kimvy161

  New Member, Nữ, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 96. 14/2/18

  Nguyễn Long

  New Member, Nam, 37
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 97. 11/2/18

  shotime2801

  Member, Nữ, 27
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 98. 8/2/18

  FrankyNguyen

  New Member, Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 99. 6/2/18

  galaxynote5

  Member, Nam, 28
  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 100. 6/2/18

  thinhkieuphong

  Member, Nam, 47
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  10
 101. 5/2/18

  mailclone711

  New Member, 23
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 102. 4/2/18

  satnhan69

  Member, Nam, 26
  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  10
 103. 4/2/18

  Sharkly

  Member, Nam, 27
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 104. 4/2/18

  outsider2018

  New Member, Nam, 51
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 105. 4/2/18

  jimmybui1313

  New Member, Nam, 27
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 106. 4/2/18

  ImCrazy

  New Member, Nam, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 107. 1/2/18

  Khánh Bảo

  New Member, Nam, 36
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 108. 1/2/18

  JSon

  Member, Nam, 33
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  10
 109. 31/1/18

  Bảo Dương Quang

  New Member, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 110. 30/1/18

  long1608

  Member, Nam, 31
  Bài viết:
  108
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  10
 111. 29/1/18

  tkbn96

  Member, Nam, 24
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 112. 29/1/18

  tuanhua38

  New Member, Nam, 54
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 113. 28/1/18

  tinhnhi1975

  New Member, Nam, 37
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 114. 28/1/18

  hoalan2000

  New Member, Nam, 64
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 115. 27/1/18

  sonlhg

  New Member, 38
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 116. 26/1/18

  vikiet

  Member, Nam
  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  10
 117. 25/1/18

  David07

  New Member, Nam, 64
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 118. 23/1/18

  longcaca

  Member, Nam, 27, đến từ tp. Hải Dương, Hai Duong, Vietnam
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 119. 23/1/18

  quanquan88

  New Member, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 120. 23/1/18

  kimthanh

  Member, Nữ, 55
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 121. 23/1/18

  tuminhquan30

  Member, Nam, 20
  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  10
 122. 22/1/18

  nhoctytagu

  New Member, Nữ, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 123. 21/1/18

  Minh Tran

  New Member, 57
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0