TVB 1995 Bao Thanh Thiên - Justice Pao - SCTVLT (80/80)

lybach

Member
Thành Viên
Thiếu tập 51 rồi chủ thớt ơi (từ tập 50 nhảy luôn qua tập 52 mà không có tập 51).
Nhờ chủ thớt xem lại dùm. Cám ơn nhiều!
 

hungvi

Member
Thành Viên
Không thấy tập 51 bạn ạm có vấn đề gì sao bạn????
Nhờ xem lại giùm. Cám ơn nhiều!
 

Nhựt Ng

Member
Thành Viên
BAO THANH THIÊN - 1995
(Địch Long, Liêu Khải Trí, Huỳnh Nhật Hoa...)Tên Tiếng Hoa: 包青天
Tên việt: Bao Thanh Thiên
Tên Tiếng Anh: Justice Pao
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: SCTV
Số tập: 80
Giám Chế: Trang Vỹ Kiện

Diễn viên:

Địch Long – Bao Thanh Thiên
Liêu Khải Trí – Công Tôn Sách
Huỳnh Nhật Hoa – Triển Chiêu
Lương Bội Linh – Hà Ý Ý / Hà Phiên Phiên
Quan Vịnh Hà – Giả Ngọc Trân
Đàm Diệu Văn – Võ Thủ Nghiệp
Thiệu Mỹ Kỳ – Phạm Mẫn
Vương Vỹ – Hiệp Trung Minh
Lữ Tụng Hiền – Triệu Phi
Tăng Vỹ Quyền – Bùi Ngạo Thiên
Diệp Uẩn Nghi – Diệp Tố Tố/Diệp Tiểu Thanh
Thái Quốc Khánh – Diệp Tri Thu
Thái Thiếu Phân – Tôn Tiểu Ngạn
Trần Cẩm Hồng – Dương Gia Bảo
Lương Uyển Tịnh
Lương Gia Nhân
Cung Từ Ân
Mạch Gia Kỳ
Phan Chí Văn
Ngũ Vịnh Vy


Nội dung cốt truyện chia ra từng đoạn một, vạch rõ pháp lý và tình cảm, cố tạo ra một xã hội thanh bình và nhân chuyện diệt ác trừng gian trừ bạo an lương, hy vọng đời người noi gương.

Trong phim gồm nhiều đoạn riêng biệt. Chẳng hạn như hiệp đạo Hoa Hồ Điệp chuyên giết ác bá. Liễu Nguyệt Nga vô tình bị can trong vụ mưu sát, người chồng còn đứng ra làm chỉ chứng, dưới đầy đủ nhân chứng và vật chứng, liệu cô ta có thể trắng án chăng?

Đỗ Thập Tam Nương đã từng cứu Bao Đại Nhân thoát hiểm trong một cơn nguy nào đó, vài năm sau, trong một vụ án bị cáo chính là chồng cùa bà ta.

Bao Đại Nhân thấy có nhiều nghi điểm, liệu ông ta có cách xét xử một cách nghiêm minh chăng? Có nhiều đoạn hồi hộp hơn nữa …

[Hidden content][Hidden content]
hay
 

vantritv2004

Member
Thành Viên
BAO THANH THIÊN - 1995
(Địch Long, Liêu Khải Trí, Huỳnh Nhật Hoa...)Tên Tiếng Hoa: 包青天
Tên việt: Bao Thanh Thiên
Tên Tiếng Anh: Justice Pao
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: SCTV
Số tập: 80
Giám Chế: Trang Vỹ Kiện

Diễn viên:

Địch Long – Bao Thanh Thiên
Liêu Khải Trí – Công Tôn Sách
Huỳnh Nhật Hoa – Triển Chiêu
Lương Bội Linh – Hà Ý Ý / Hà Phiên Phiên
Quan Vịnh Hà – Giả Ngọc Trân
Đàm Diệu Văn – Võ Thủ Nghiệp
Thiệu Mỹ Kỳ – Phạm Mẫn
Vương Vỹ – Hiệp Trung Minh
Lữ Tụng Hiền – Triệu Phi
Tăng Vỹ Quyền – Bùi Ngạo Thiên
Diệp Uẩn Nghi – Diệp Tố Tố/Diệp Tiểu Thanh
Thái Quốc Khánh – Diệp Tri Thu
Thái Thiếu Phân – Tôn Tiểu Ngạn
Trần Cẩm Hồng – Dương Gia Bảo
Lương Uyển Tịnh
Lương Gia Nhân
Cung Từ Ân
Mạch Gia Kỳ
Phan Chí Văn
Ngũ Vịnh Vy


Nội dung cốt truyện chia ra từng đoạn một, vạch rõ pháp lý và tình cảm, cố tạo ra một xã hội thanh bình và nhân chuyện diệt ác trừng gian trừ bạo an lương, hy vọng đời người noi gương.

Trong phim gồm nhiều đoạn riêng biệt. Chẳng hạn như hiệp đạo Hoa Hồ Điệp chuyên giết ác bá. Liễu Nguyệt Nga vô tình bị can trong vụ mưu sát, người chồng còn đứng ra làm chỉ chứng, dưới đầy đủ nhân chứng và vật chứng, liệu cô ta có thể trắng án chăng?

Đỗ Thập Tam Nương đã từng cứu Bao Đại Nhân thoát hiểm trong một cơn nguy nào đó, vài năm sau, trong một vụ án bị cáo chính là chồng cùa bà ta.

Bao Đại Nhân thấy có nhiều nghi điểm, liệu ông ta có cách xét xử một cách nghiêm minh chăng? Có nhiều đoạn hồi hộp hơn nữa …

[Hidden content][Hidden content]
EM MONG CHỜ LÂU NAY
 

hoangvu82vn

Member
Thành Viên
BAO THANH THIÊN - 1995
(Địch Long, Liêu Khải Trí, Huỳnh Nhật Hoa...)Tên Tiếng Hoa: 包青天
Tên việt: Bao Thanh Thiên
Tên Tiếng Anh: Justice Pao
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: SCTV
Số tập: 80
Giám Chế: Trang Vỹ Kiện

Diễn viên:

Địch Long – Bao Thanh Thiên
Liêu Khải Trí – Công Tôn Sách
Huỳnh Nhật Hoa – Triển Chiêu
Lương Bội Linh – Hà Ý Ý / Hà Phiên Phiên
Quan Vịnh Hà – Giả Ngọc Trân
Đàm Diệu Văn – Võ Thủ Nghiệp
Thiệu Mỹ Kỳ – Phạm Mẫn
Vương Vỹ – Hiệp Trung Minh
Lữ Tụng Hiền – Triệu Phi
Tăng Vỹ Quyền – Bùi Ngạo Thiên
Diệp Uẩn Nghi – Diệp Tố Tố/Diệp Tiểu Thanh
Thái Quốc Khánh – Diệp Tri Thu
Thái Thiếu Phân – Tôn Tiểu Ngạn
Trần Cẩm Hồng – Dương Gia Bảo
Lương Uyển Tịnh
Lương Gia Nhân
Cung Từ Ân
Mạch Gia Kỳ
Phan Chí Văn
Ngũ Vịnh Vy


Nội dung cốt truyện chia ra từng đoạn một, vạch rõ pháp lý và tình cảm, cố tạo ra một xã hội thanh bình và nhân chuyện diệt ác trừng gian trừ bạo an lương, hy vọng đời người noi gương.

Trong phim gồm nhiều đoạn riêng biệt. Chẳng hạn như hiệp đạo Hoa Hồ Điệp chuyên giết ác bá. Liễu Nguyệt Nga vô tình bị can trong vụ mưu sát, người chồng còn đứng ra làm chỉ chứng, dưới đầy đủ nhân chứng và vật chứng, liệu cô ta có thể trắng án chăng?

Đỗ Thập Tam Nương đã từng cứu Bao Đại Nhân thoát hiểm trong một cơn nguy nào đó, vài năm sau, trong một vụ án bị cáo chính là chồng cùa bà ta.

Bao Đại Nhân thấy có nhiều nghi điểm, liệu ông ta có cách xét xử một cách nghiêm minh chăng? Có nhiều đoạn hồi hộp hơn nữa …

[Hidden content][Hidden content]
cam on ban
 
Top