TVB 2005 Bóng Vua - The Prince's Shadow - FFVN (16/20)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
BÓNG VUA - 2005
(Trịnh Thiếu Thu, Đặng Tụy Văn, Dương Di, Ngụy Tuấn Kiệt, Đằng Lệ Minh...)Tên Tiếng Hoa: 御用閒人
Tên việt: Bóng Vua
Tên Tiếng Anh: The Prince's Shadow
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: FFVN
Số tập: 20

Giám Chế: Từ Chính Khang

Diễn viên:
Trịnh Thiếu Thu - Cao Thăng
Đặng Tụy Văn - Tô Tam
Dương Di - Như Ý
Đằng Lệ Minh - hoàng hậu
Ngụy Tuấn Kiệt - Càn Long
Ngô Gia Lạc - Châu Nhật Thanh
Lương Tuyết Mi - Hoạ Mi
Trần Tế Bình - Đỗ Quyên
Trần Dĩnh Nghiên - Tương Tư
Tưởng Chí Quang - Dương Cổ
Thang Doanh Doanh - Thụy quý nhân
Tăng Vỹ Quyền - Tác Lạc Đồ
Lâm Bội Quân - Đức quý phi
Thẩm Khả Hân - Hiền quý phi
Trần Niệm Quân - Dung quý phi
Diệp Khải Nhân - Uyển quý phi
Lỗ Chấn Thuận - Tiểu Anh Tử
Thiệu Truyền Dũng - Châu Nhật Bỉnh
Lê Minh Nặc - Thập Tam Yêu
Quách Diệu Minh - Liễu Văn Tề
Quách Phong - Hạ Sơn Hổ
Phùng Tố Ba - Liêu đại nương
Hồ Phong - Trần Thế Quan
Lâm Kính Cương
Trần Gia Nghi - bà Trần
Hà Quốc Vinh - Sử Mật Phu
Trần Địch Khắc - Ba La
Vương Tuấn Đường - Tông Bang


Mặc dù văn võ song toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng Cao Thăng (do Trịnh Thiếu Thu đóng) lại không thích bon chen, tranh quyền đoạt lợi. Nhiều năm phụng sự cho Càn Long (do Ngụy Tuấn Kiệt đóng), Thăng khước từ mọi chức quan vua ban. Ông an phận làm chân sai vặt của vua, được người trong triều gọi vui là “nhàn nhân”.

Càn Long rất mực tin tưởng Thăng, nên nhờ ông tìm kiếm cung nữ Như Ý (do Dương Di đóng) – người đã khiến vị vua trẻ ngày đêm thương nhớ. Sau khi điều tra, Thăng được tin Như Ý đã bị bán vào kỹ viện Vạn Hoa Lầu của tú bà Tô Tam (do Đặng Tụy Văn đóng). Để cứu thoát Như Ý, Thăng không ngại gây thù chuốc oán với Tam.

Nhưng, sau một biến cố, Thăng mới biết được con người thật của bà chủ Vạn Hoa Lầu. Hóa ra, Tam chủ trương bán nghệ, không bán thân. Bà là chỗ dựa cho những cô gái mồ côi, cơ nhỡ. Khi Như Ý vô tình dính líu đến một vụ mưu sát, Tam đã không màng sinh mạng để bảo vệ cô. Từ ngày đó, Thăng bắt đầu cảm kích bà.


Tưởng rằng sóng đã yên, biển đã lặng, nào ngờ, Như Ý tiếp tục bị lôi kéo vào một vụ mưu sát khác trong lúc về quê thăm cha. Qua quá trình giải oan cho Như Ý, Thăng tình cờ phát hiện một bí mật động trời, khiến ông trở thành đối tượng bị triều đình truy sát...
Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 

phucnangvn

Member
Thành Viên
BÓNG VUA - 2005
(Trịnh Thiếu Thu, Đặng Tụy Văn, Dương Di, Ngụy Tuấn Kiệt, Đằng Lệ Minh...)Tên Tiếng Hoa: 御用閒人
Tên việt: Bóng Vua
Tên Tiếng Anh: The Prince's Shadow
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: FFVN
Số tập: 20

Giám Chế: Từ Chính Khang

Diễn viên:
Trịnh Thiếu Thu - Cao Thăng
Đặng Tụy Văn - Tô Tam
Dương Di - Như Ý
Đằng Lệ Minh - hoàng hậu
Ngụy Tuấn Kiệt - Càn Long
Ngô Gia Lạc - Châu Nhật Thanh
Lương Tuyết Mi - Hoạ Mi
Trần Tế Bình - Đỗ Quyên
Trần Dĩnh Nghiên - Tương Tư
Tưởng Chí Quang - Dương Cổ
Thang Doanh Doanh - Thụy quý nhân
Tăng Vỹ Quyền - Tác Lạc Đồ
Lâm Bội Quân - Đức quý phi
Thẩm Khả Hân - Hiền quý phi
Trần Niệm Quân - Dung quý phi
Diệp Khải Nhân - Uyển quý phi
Lỗ Chấn Thuận - Tiểu Anh Tử
Thiệu Truyền Dũng - Châu Nhật Bỉnh
Lê Minh Nặc - Thập Tam Yêu
Quách Diệu Minh - Liễu Văn Tề
Quách Phong - Hạ Sơn Hổ
Phùng Tố Ba - Liêu đại nương
Hồ Phong - Trần Thế Quan
Lâm Kính Cương
Trần Gia Nghi - bà Trần
Hà Quốc Vinh - Sử Mật Phu
Trần Địch Khắc - Ba La
Vương Tuấn Đường - Tông Bang


Mặc dù văn võ song toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng Cao Thăng (do Trịnh Thiếu Thu đóng) lại không thích bon chen, tranh quyền đoạt lợi. Nhiều năm phụng sự cho Càn Long (do Ngụy Tuấn Kiệt đóng), Thăng khước từ mọi chức quan vua ban. Ông an phận làm chân sai vặt của vua, được người trong triều gọi vui là “nhàn nhân”.

Càn Long rất mực tin tưởng Thăng, nên nhờ ông tìm kiếm cung nữ Như Ý (do Dương Di đóng) – người đã khiến vị vua trẻ ngày đêm thương nhớ. Sau khi điều tra, Thăng được tin Như Ý đã bị bán vào kỹ viện Vạn Hoa Lầu của tú bà Tô Tam (do Đặng Tụy Văn đóng). Để cứu thoát Như Ý, Thăng không ngại gây thù chuốc oán với Tam.

Nhưng, sau một biến cố, Thăng mới biết được con người thật của bà chủ Vạn Hoa Lầu. Hóa ra, Tam chủ trương bán nghệ, không bán thân. Bà là chỗ dựa cho những cô gái mồ côi, cơ nhỡ. Khi Như Ý vô tình dính líu đến một vụ mưu sát, Tam đã không màng sinh mạng để bảo vệ cô. Từ ngày đó, Thăng bắt đầu cảm kích bà.


Tưởng rằng sóng đã yên, biển đã lặng, nào ngờ, Như Ý tiếp tục bị lôi kéo vào một vụ mưu sát khác trong lúc về quê thăm cha. Qua quá trình giải oan cho Như Ý, Thăng tình cờ phát hiện một bí mật động trời, khiến ông trở thành đối tượng bị triều đình truy sát...
[Hidden content]


[Hidden content]
cam on ban
 
Top