Hài Tết Tuyển Chọn Xuân Mậu Tuất 2018

vuhoai

Member
Thành Viên
Hài Tết Tuyển Chọn
Xuân Mậu Tuất 2018

Link Tổng Hợp
Link Lẻ
Hài Anh Đức https://www.fshare.vn/file/QHWS2MOA3BYPELG
Em Còn Nhớ Mùa Xuân https://www.fshare.vn/file/JPQAWG9ODJCTTCZ
Mùa Xuân Đó Có Em https://www.fshare.vn/file/O1V4K886VPJAMWI
Bờm https://www.fshare.vn/file/C4BXJIQW17KYU4O
Khi Vợ Có Bồ - Nói Xấu Vợ https://www.fshare.vn/file/TBTY1XFZG1JBN36
Chon Nhoi https://www.fshare.vn/file/ZRLDUUFBYM21QEH
Chào 2016 https://www.fshare.vn/file/ZWBKNCDLN6NIAKQ
Gala Nhạc Việt 10 - Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ https://www.fshare.vn/file/YO9WKU9HCZN22SI
Gala Nhạc Việt 9 https://www.fshare.vn/file/BUZ8S4WXM4EEI2G
Gala Nhạc Việt 5 - Hậu Trường 1 https://www.fshare.vn/file/ASSC358DUZ36E57
Gala Nhạc Việt 5 - Hậu Trường 2 https://www.fshare.vn/file/W16EB4BYN5EB4ED
Gala Nhạc Việt 3 - Hương Sắc Tết Việt https://www.fshare.vn/file/UQVWLZXG8HEAZTV
Gala Nhạc Việt 4 - Những Giấc Mơ Trở Về https://www.fshare.vn/file/PCCBA93EGVPO2UX
Gala Nhạc Việt 7 - Tết Trong Tâm Hồn 1 https://www.fshare.vn/file/INJE6BSQ2RGPV2A
Gala Nhạc Việt 7 - Tết Trong Tâm Hồn 2 https://www.fshare.vn/file/MPCDH2LLU64OW82
Gặp Nhau Cuối Năm 2003 https://www.fshare.vn/file/7JWOCGWYSVQRDAY
Gặp Nhau Cuối Năm 2004 https://www.fshare.vn/file/TWRWWKT79F2RFHV
Gặp Nhau Cuối Năm 2005 https://www.fshare.vn/file/NFWZ1RKADSJ1A13
Gặp Nhau Cuối Năm 2006_1 https://www.fshare.vn/file/YETOLOFP44WYTWV
Gặp Nhau Cuối Năm 2006_2 https://www.fshare.vn/file/DV3J72GSFFLEX7X
Gặp Nhau Cuối Năm 2006_3 https://www.fshare.vn/file/RUOIALVBMYO7QRC
Gặp Nhau Cuối Năm 2007_1 https://www.fshare.vn/file/7POXG53R9OFSGLD
Gặp Nhau Cuối Năm 2007_2 https://www.fshare.vn/file/RGPYFZDMSR7FBXI
Gặp Nhau Cuối Năm 2008 https://www.fshare.vn/file/IS3SFJ4PW5QZGZD
Gặp Nhau Cuối Năm 2009 https://www.fshare.vn/file/MRNPCCBDKIM97VM
Gặp Nhau Cuối Năm 2010_1 https://www.fshare.vn/file/8XRRATY6MESIWPM
Gặp Nhau Cuối Năm 2010_2 https://www.fshare.vn/file/QKDUXRUL83FMIIR
Giai Điệu Xuân 2017 https://www.fshare.vn/file/SVT8AKQPZO342OX
Gặp VTV 2016 https://www.fshare.vn/file/R3TL716KZ343Q8L
Gặp nhau cuối năm - Phần 1 https://www.fshare.vn/file/LBEUT9IK3C911SL
Gặp nhau cuối năm - Phần 2 https://www.fshare.vn/file/RI1CCENUZ8S4UPO
Giai Điệu Xuân 2017 https://www.fshare.vn/file/SVT8AKQPZO342OX
Gặp Gỡ VTV 2016 https://www.fshare.vn/file/R3TL716KZ343Q8L
Gặp Nhau Cuối Năm - Phần 1 https://www.fshare.vn/file/LBEUT9IK3C911SL
Gặp Nhau Cuối Năm - Phần 2 https://www.fshare.vn/file/RI1CCENUZ8S4UPO
Làng Ế Vợ https://www.fshare.vn/file/BMYO8UBPFMN23X7
Chôn Nhời 3 https://www.fshare.vn/file/TBRNPCA4HTD2YCK
Trở Lại https://www.fshare.vn/file/FJ72EKDTUHK4KBK
Tôi Đi Tìm Tôi - Phần 1 https://www.fshare.vn/file/BTVQOZMWG7D1O34
Tôi Đi Tìm Tôi - Phần 2 https://www.fshare.vn/file/2OW9CMV72ELHD7J
Đại Gia Chân Đất 7 - Tập 1 https://www.fshare.vn/file/EQ7GHPTTBU2FR8K
Đại Gia Chân Đất 7 - Tập 2 https://www.fshare.vn/file/XIIRYCJF9NA8WOC
Đại Gia Chân Đất 7 - Tập 3 https://www.fshare.vn/file/VE565Y7QTPSJ18R
Hết Đời Rau Quặp https://www.fshare.vn/file/MZU2GSBWDSLCMV7
Thầy Bói Hát Chiến Thắng - Trọng Nguyên https://www.fshare.vn/file/5TFC6L6S6774OSO
Hài Tết Đặc Biệt 12 Con Giáp https://www.fshare.vn/file/53SD8SZDLJPNSUJ
Làng Ế Vợ - Tập 1 https://www.fshare.vn/file/BMYO7QUQUR2MRPZ
Làng Ế Vợ - Tập 2 https://www.fshare.vn/file/CQEHWVDW7Z49PKF
Làng Ế Vợ - Tập 3 https://www.fshare.vn/file/6BRMLRVQUS65WT8
Gala Nhạc Việt 10 - Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ https://www.fshare.vn/file/9YU4NO6KZ2XDO1T
Nhạc Xuân 2014 https://www.fshare.vn/file/HY6K6R68CRJ6XU9
PBN 116 Nụ Cười Đầu Năm https://www.fshare.vn/file/4BVAG663LHCZQFN
PBN 121 https://www.fshare.vn/file/IBQI1B8VKT8BPA1
PBN 80 Tết Khắp Mọi Nhà https://www.fshare.vn/file/ODJDXBFW29U7887
PBN Song Ca Nhạc Vàng https://www.fshare.vn/file/BQHWU89F1LM3BYM
Hài Cuộc Phiêu Lưu Của Táo https://www.fshare.vn/file/3RBZQGTHPRHTGGP
Sài Gòn Ăn Chơi Tháng Giêng https://www.fshare.vn/file/LRSD6JUGEEI4SBW
Táo Quân 2010_1 https://www.fshare.vn/file/IQW148IMBERD8T8
Táo Quân 2010_2 https://www.fshare.vn/file/4J74LH9N7S3RC34
Táo Quân 2015 https://www.fshare.vn/file/EUTAN7RZCFUS3RC
Tết Cổ Truyển Việt Nam https://www.fshare.vn/file/FYBGZEQ7JRZGWZZ
Tết Nay Con Ở Đâu https://www.fshare.vn/file/69IKZ2ZIAOA3AXK
Tết Quê Nghèo https://www.fshare.vn/file/DOYLQMPCB94J1C9
Tết Sài Gòn-Đồng Tháp-Cần Thơ https://www.fshare.vn/file/2XA985NLRRAU5UN
Chào Xuân https://www.fshare.vn/file/YRNN22US52KE3X6
Mộng Chiều Xuân https://www.fshare.vn/file/1XDSIYYO9YU2FP1
Bài Ca Tết Cho Em https://www.fshare.vn/file/PVXSY3B1UZ4D8OK
Xuân Với Đời Sống Mới https://www.fshare.vn/file/N21NWBJIONWCP8Q
Trở Lại 2016 https://www.fshare.vn/file/SEEJ74OTS8HIUD4
Táo Quân 2006 https://www.fshare.vn/file/7HK5PTPSLAG4WYV
Táo Quân 2008 https://www.fshare.vn/file/6Z8VGC1V4LF1JDZ
Táo Quân 2009 https://www.fshare.vn/file/KNA6PRGR4YBEP3Z
Táo Quân 2010 https://www.fshare.vn/file/JCW84NO8QQ9SWYT
Táo Quân 2014 https://www.fshare.vn/file/WT5Y7PQAXLXJPLL
Táo Quân 2017 https://www.fshare.vn/file/ZGZDMOA6MG2P455
Vân Sơn 51 Mùa Thu Tình Yêu https://www.fshare.vn/file/T2J8884NO5FHR6A
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 1 https://www.fshare.vn/file/4WYSVQQ7HMBICUY
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 2 https://www.fshare.vn/file/1W87Z6M96TBSTIP
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 3 https://www.fshare.vn/file/TR1KIITAPEJBLT2
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 4 https://www.fshare.vn/file/H2HZBCFWYU2FOW9
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 5 https://www.fshare.vn/file/AEWZ2YG4WZYLU5X
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 6 https://www.fshare.vn/file/XOCB94HUK16HNJH
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 7 https://www.fshare.vn/file/JYVCP9UBQGTFFMI
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 8 https://www.fshare.vn/file/FB36BTWU64OW7Y1
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 9 https://www.fshare.vn/file/XBICV5TE7JT8G9M
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 10 https://www.fshare.vn/file/3B23X7XSX26GGOQ
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 11 https://www.fshare.vn/file/OUWRSGNLRQ57BQI
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 12 https://www.fshare.vn/file/2EMN5HNNYN23YBF
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 13 https://www.fshare.vn/file/Y8WOGUPQBZUXXKQ
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 14 https://www.fshare.vn/file/O1RK6VL4J3J87Z8
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 15 https://www.fshare.vn/file/RX4HUIONYLU75TG
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 16 https://www.fshare.vn/file/IVOI9HBV9CMU4RA
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 17 https://www.fshare.vn/file/VCQGTE9UAJJUD2T
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 18 https://www.fshare.vn/file/QMO7PP47F6D1PAY
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 19 https://www.fshare.vn/file/QKAHBSQ3YBESIUK
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 20 https://www.fshare.vn/file/WKUAJOH3Q8KUDZJ
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 21 https://www.fshare.vn/file/CUY35AOA3C6JYZP
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 22 https://www.fshare.vn/file/JOIAJL4J3GTFGNM
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 23 https://www.fshare.vn/file/NXG8INFWYT1CDKI
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 24 https://www.fshare.vn/file/B7RW2B37HK5OP9W
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 25 https://www.fshare.vn/file/BKNBA7WNA7WM4HR
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 26 https://www.fshare.vn/file/TJ18T51CGWYU3J6
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 27 https://www.fshare.vn/file/83I1B9ZZN37E6CW
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 28 https://www.fshare.vn/file/IPUUE57DYIE43TL
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 29 https://www.fshare.vn/file/4X7TBUZ5EDELJNF
Vân Sơn Tuyển Chọn - Phần 30 https://www.fshare.vn/file/Z5HQZH65WVGC2ZI
Xuân Đặc Biệt Đón Giao Thừa https://www.fshare.vn/file/7UD1SK9BID1P9VC
Xuân Phát Tài 2 https://www.fshare.vn/file/DH1DKGAQNPCB8ZX
Xuân Phát Tài 3 https://www.fshare.vn/file/JKZYJL28PMOB7TA
Xuân Phát Tài 7 https://www.fshare.vn/file/C7OKINGZEQ7KYST
Xuân Như Ý Phát Tài Phát Lộc https://www.fshare.vn/file/SGLEX83FLF3W29R
Xuân Phát Tài 6 https://www.fshare.vn/file/4AT1EKDW5PV18S2
Xuân Phát Tài 4
https://www.fshare.vn/file/ZH4TJZ357AKOERB
Đại Gia Chân Đất 6 https://www.fshare.vn/file/LUALT4Q58DYETNI
 

kenhlike07

Member
Thành Viên
Tăng người theo dõi thật Facebook - LH: 0983 439 103 (có zalo)​
Dịch vụ tăng theo dõi facebook là dịch vụ tăng lượt theo dõi (sub, followers) trên trang cá nhân (profile) của bạn trên facebook giúp cá nhân, doanh nghiệp của bạn bán hàng hiệu quả hơn.

Tăng theo dõi facebook (hay còn gọi là tăng sub facebook) là hình thức tăng lượt follow cho các profile cá nhân của khách hàng có lượng người theo dõi lớn, từ đó có thể đăng hình ảnh, bài viết, mẫu sản phẩm của mình lên tường cá nhân để kinh doanh buôn bán. Hơn thế nữa có được số lượng theo dõi cá nhân lớn sẽ gúp quý khách có được lượng khách hàng hoặc lượng hâm hộ cho các bài viết của khách hàng. Khách hàng có thể vận dùng lượng người theo dõi để kinh doanh hoặc sử dụng với các mục đích của khách hàng.
Dịch vụ tăng theo dõi Facebook – Hotline: 0983 439 103


Hãy sử dụng dịch vụ Tăng người theo dõi thật trên facebook để tăng được khả năng tiếp cận với khách hàng tiềm năng, tăng độ tin tưởng cao cho các khách hàng mới, gây sự chú ý, tò mò nhiều hơn.

Tăng theo dõi facebook (hay còn gọi là tăng sub facebook, tăng lượt follow facebook) giúp bạn có lượng người theo dõi lớn, khi đó bạn đăng hình ảnh, bài viết, mẫu sản phẩm của mình lên tường cá nhân để kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều người biết đến hơn.

Hơn nữa có được số lượng theo dõi cá nhân lớn sẽ giúp bạn có được lượng khách hàng hoặc lượng hâm hộ cho các bài viết của bạn. Bạn có thể vận dụng lượng người theo dõi để kinh doanh hoặc sử dụng với các mục đích khác nhau.

Đối tượng theo dõi (sub, followers): 100% người Việt Nam, có thể lọc giới tính Nam hoặc Nữ

Thời gian hoàn thành: 1 - 2 ngày

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tăng theo dõi facebook
 • Người theo dõi thật, sử dụng facebook hàng ngày giúp bạn quảng bá sản phẩm, thương hiệu tốt hơn
 • Tạo kênh bán hàng, kinh doanh online hiệu quả cho cá nhân, công ty
 • Tạo lượng fan đông đảo cho ca sĩ, diễn viễn, người nổi tiếng
 • Xây dựng kênh truyền thông cá nhân, người nổi tiếng tốt nhất
 • Sở hữu một lượng người theo dõi, hâm mộ lớn tạo ấn tượng với khách hàng, đối tác...
 • Rất nhiều lợi ích khác nữa khi bạn sử dụng dịch vụ tăng lượt theo dõi Facebook
Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng người theo dõi thật trên Facebook của Kênh Like:
 • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
 • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng người theo dõi facebook của bạn là người dùng thật, 100% người Việt nam.
 • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
 • An toàn: Lượt theo dõi thật và tự nhiên nên an toàn cho trang facebook cá nhân của bạn, không bị giảm, tụt lượt theo dõi, lượt theo dõi trên facebook của bạn là vĩnh viễn.
 • Hiệu quả: Tạo được uy tín, tăng người tiếp cận cho trang cá nhân của bạn, tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
 • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
 • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian

Hình ảnh 1 số trang sử dụng dịch vụ tăng sub của chúng tôi
Thông tin liên hệ:
Hotline:
0983 439 103 (Có Zalo)
Website:
http://fb.kenhlike.com

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp để tăng tiếp cận khách hàng tiềm năng:
✓ Dịch vụ tăng like fanpage
✓ Tăng người xem video khi livestream trên facebook
✓ Tăng like bài viết tự động (Hệ thống tự động like khi đăng bài viết trên fanpage, trang cá nhân facebook)
✓ Dịch vụ tăng theo dõi thật trang facebook cá nhân
✓ Dịch vụ tăng thành viên vào group (hội nhóm) trên facebook
✓ Dịch vụ tăng đánh giá 5 sao trên Fanpage (Có nội dung đánh giá)
✓ Dịch vụ tăng lượt xem video trên facebook
✓ Dịch vụ tăng comment bài viết theo kịch bản (target được đối tượng: độ tuổi, giới tính, khu vực...)
✓ Đổi tên fanpage hết lần đổi
✓ Tăng like vote các cuộc thi, like album ảnh, like stt, like cmt...
✓ Chạy Quảng cáo facebook
✓ ... Các dịch vụ khác liên quan đến Facebook

Tăng người theo dõi thật Facebook - LH: 0983 439 103 (có zalo)​

Từ khóa tìm kiếm

tăng theo dõi thật facebook, tăng sub thật fb, tăng người theo dõi nữ facebook, tăng người theo dõi nam facebook, tăng theo dõi fb lọc giới tính, tăng người theo dõi facebook không tụt, tăng sub facebook không giảm, tăng theo dõi facebook không cần pass, tăng theo dõi fb không cần mật khẩu, tăng theo dõi fb nhanh, tăng theo dõi facebook an toàn
 

kenhlike07

Member
Thành Viên
Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)
Dịch vụ tăng người xem LiveStream Facebook là dịch vụ tăng số người đang xem video của bạn khi livestream. Tăng người xem LiveStream giúp cho cá nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... tăng sự tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của mình với khách hàng, đối tác, fan hâm mộ.


Tăng người xem livestream giúp người bán tạo uy tín, sự tin tưởng, tạo hiệu ứng đám đông và giữ khách hàng, fan hâm mộ xem lâu hơn. Ngoài ra khi live của bạn có nhiều người xem thì cơ hội đưa video livestream lên đề xuất. Lúc đó, view thật tăng từ vài trăm đến vài nghìn người xem.

Hãy tưởng tượng khi bạn livestream mà có vài người đang xem hoặc không có ai xem bạn sẽ mất tự tin khi "lên hình". Hãy để chúng tôi giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream của chúng tôi!

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream facebook


 • Giúp bạn tự tin hơn khi Live Stream
 • Tạo sự chú ý với hàng mới, giúp bạn giữ khách hàng xem lâu hơn
 • Tạo uy tín, sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của bạn
 • Tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng, fan.
Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng người xem LiveStream của Kênh Like
 • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
 • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng người xem LiveStream là người dùng thật, 100% người Việt nam, hoặc có thể là người nước ngoài theo yêu cầu của quý khách
 • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
 • An toàn: Người xem LiveStream là các tài khoản facebook thật và tự nhiên nên an toàn tuyệt đối cho facebook của bạn, không bị giảm số lượng người xem trong thời gian bạn mua.
 • Hiệu quả: Tăng người xem video LiveStream giúp bạn tạo được niềm tin, uy tín, sự tin tưởng. Đặc biệt khi có lượng người xem nhiều cơ hội LiveStream của bạn được lên đề xuất LiveStream của facebook là rất cao, khi đó sẽ càng có nhiều khách hàng vào xem, giúp bạn tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
 • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
 • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian
Xem báo giá dịch vụ tăng người xem livestream: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-nguoi-xem-video-livestream-facebook.html

Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)

Từ khóa tìm kiếm:

tăng người xem khi livestream, tut tăng mắt khi livestream, hack livetream fb, cách tăng view cho livetream, pm tăng lượt xem livetream, cách hack lượt xem livestream, hack luot xem livestream, tăng view livestream, tăng view livestream facebook, tool tăng view livestream, hack người xem video facebook, tăng mắt live stream, hack live stream facebook, mua người xem livestream
 

kenhlike06

Member
Thành Viên
Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)
Dịch vụ tăng người xem LiveStream Facebook là dịch vụ tăng số người đang xem video của bạn khi livestream. Tăng người xem LiveStream giúp cho cá nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... tăng sự tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của mình với khách hàng, đối tác, fan hâm mộ.


Tăng người xem livestream giúp người bán tạo uy tín, sự tin tưởng, tạo hiệu ứng đám đông và giữ khách hàng, fan hâm mộ xem lâu hơn. Ngoài ra khi live của bạn có nhiều người xem thì cơ hội đưa video livestream lên đề xuất. Lúc đó, view thật tăng từ vài trăm đến vài nghìn người xem.

Hãy tưởng tượng khi bạn livestream mà có vài người đang xem hoặc không có ai xem bạn sẽ mất tự tin khi "lên hình". Hãy để chúng tôi giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream của chúng tôi!

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream facebook


 • Giúp bạn tự tin hơn khi Live Stream
 • Tạo sự chú ý với hàng mới, giúp bạn giữ khách hàng xem lâu hơn
 • Tạo uy tín, sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của bạn
 • Tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng, fan.
Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng người xem LiveStream của Kênh Like
 • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
 • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng người xem LiveStream là người dùng thật, 100% người Việt nam, hoặc có thể là người nước ngoài theo yêu cầu của quý khách
 • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
 • An toàn: Người xem LiveStream là các tài khoản facebook thật và tự nhiên nên an toàn tuyệt đối cho facebook của bạn, không bị giảm số lượng người xem trong thời gian bạn mua.
 • Hiệu quả: Tăng người xem video LiveStream giúp bạn tạo được niềm tin, uy tín, sự tin tưởng. Đặc biệt khi có lượng người xem nhiều cơ hội LiveStream của bạn được lên đề xuất LiveStream của facebook là rất cao, khi đó sẽ càng có nhiều khách hàng vào xem, giúp bạn tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
 • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
 • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian
Xem báo giá dịch vụ tăng người xem livestream: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-nguoi-xem-video-livestream-facebook.html

Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)

Từ khóa tìm kiếm:

tăng người xem khi livestream, tut tăng mắt khi livestream, hack livetream fb, cách tăng view cho livetream, pm tăng lượt xem livetream, cách hack lượt xem livestream, hack luot xem livestream, tăng view livestream, tăng view livestream facebook, tool tăng view livestream, hack người xem video facebook, tăng mắt live stream, hack live stream facebook, mua người xem livestream
 
T

thzfsdhdty

Guest
Thiết kế website nhà chùa ấn tượng, độc đáo, mang phong cách riêng cho từng ngôi chùa.
Thiết kế website với giao diện đẹp, đa dạng, gần gũi với người đọc.
Hướng dẫn cách quản trị website, đăng bài viết lên website vô cùng đơn giản.
Hỗ trợ quản lý chăm sóc nội dung cho website nhà chùa trọn gói.
Hãy liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết.


Hotline: 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )
https://www.thietkewebchuyen.com/thiet-ke-website-nha-chua-chua-buu-chau-giao-hoi-phat-giao-viet-nam.html
 
T

thzfsdhdty

Guest
Thiết kế website nhà chùa ấn tượng, độc đáo, mang phong cách riêng cho từng ngôi chùa.
Thiết kế website với giao diện đẹp, đa dạng, gần gũi với người đọc.
Hướng dẫn cách quản trị website, đăng bài viết lên website vô cùng đơn giản.
Hỗ trợ quản lý chăm sóc nội dung cho website nhà chùa trọn gói.
Hãy liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết.


Hotline: 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )
https://www.thietkewebchuyen.com/thiet-ke-website-nha-chua-chua-buu-chau-giao-hoi-phat-giao-viet-nam.html
 

thepsteeltruss123

Member
Thành Viên
Chúng tôi tự hào là nhà thầu THI CÔNG MÁI NGÓI UY TÍN NHẤT TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHÀ VIỆT. Khi mà các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi mang tới cho khách hàng chỉ nhằm mục đích duy nhất đó là ----> Đem giá trị thật sự đến cho khách hàng. Từ đó, tạo được uy tín, gây dựng lòng tin tuyệt đối, giúp gia chủ cũng như các nhà thầu uy tín trao toàn bộ phần mái cho chúng tôi mà không cần do dự. Vậy điều gì đã giúp chúng tôi làm được điều đó?

SỬ DỤNG SẢN PHẨM - CÔNG NGHỆ KHUNG KÈO HIỆN ĐẠI

Chúng tôi chỉ sử dụng THƯƠNG HIỆU -KHUNG KÈO THÉP CHỐNG GỈSTEELTRUSS để làm khung đỡ ngói. Khung kèo thép Steeltruss là loại khung kèo được ưa chuộng nhất hiện nay vì công nghệ hiện đại của nó được gia nhập từ Australia về Việt Nam cách đây 15 năm và được sử dụng rộng rãi vào 7 năm gần đây.
 • Sản phẩm có thể thay thế KHUNG KÈO sắt đen ( nặng-bị gỉ-phải hàn xì nguy hiểm, mất thời gian), KHUNG KÈO GỖ ( Nguồn gỗ quý khang hiếm-dễ mối mọt-cong vênh), KHUNG KÈO THÉP KẼM THÔNG THƯỜNG ( phải xi mạ nóng, vẫn phải hàn và rất nặng, bị gỉ sét qua thời gian sử dụng). KHUNG KÈO STEELTRUSS khắc phục toàn bộ nhược điểm trên. Với độ cứng G550, lớp mạ AZ100-150, khung kèo STEELTRUSS khắc phục toàn bộ nhược điểm trên của các khung kèo truyền thống. Xem thêm đặc tính thép mạ STEELTRUSS ZINCALUME tại: https://goo.gl/ea7d7P

+ Trọng lượng nhẹ gấp 25 lần mái bê tông- chỉ khoảng 8kg/m2, gấp 4 lần khung kèo sắt thông thường.

+ Chống gỉ sét, bảo hành lớp mạ 20-25 năm, ở cả môi trường nước biển.

+ Thép cường độ cao G550 nên độ chịu lực cao, không bị võng, cong vênh.

+ Thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng Suppracad nên hạn chế vật tư thừa tại công trình, tính toán chính xác sử dụng kết cấu thích hợp cho từng kiểu mái nhà.

+ Liên kết bằng ốc, vít tự khoang, bat L , không phải hàn tại công trình ----> Thời gian thi công nhanh chóng, đảm bảo tiến độ cho gia chủ ở những công đoạn sau.

Sản phẩm thép mạ STEELTRUSS được kiểm định và thông qua ở các trung tâm uy tín như : Quatest Trung Tâm 3 , Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, và các trung tâm đo lường chất liệu xây dựng khác bởi sự yêu cầu của các chủ đầu tư trong các dự án Nhà nước đòi hỏi sự chuẩn xác và có xuất xứ rõ ràng (Co, CQ).

2. LÀM ĐÚNG VỚI NHỮNG GÌ ĐÃ TƯ VẤN:
 • Khi tư vấn cho khách hàng, chúng tôi tìm hiểu chính xác nhu cầu của từng khách hàng, yêu cầu từng loại mái, phong thủy như thế nào, vật tư loại dày mỏng ra sao và tư vấn họ dùng loại thích hợp. Chúng tôi không bao giờ hứa hẹn những lời hoa mỹ nhưng kết quả của chúng tôi mang lại không khách hàng nào phải phàn nàn về bất cứ điều gì.
+ Làm đúng kỹ thuật, gia cố thêm nếu thừa vật tư.

+ Thi công đúng hẹn, một công trình dùng 1 đội thi công duy nhất tránh gây không nhất quán khi quá nhiều đội thi công do thiếu hụt nhân công, điều thi công cho nhiều công trình.

+ Có kỹ thuật giám sát, chỉ đạo công trình. Ngoài ra, trực tiếp Giám đốc sẽ kiểm tra đột xuất, chỉ đạo trực tiếp các đội thi công.

+ Vệ sinh lại mái ngói sau khi thi công.3. SỬ DỤNG LOẠI NGÓI ĐẸP VÀ AN TOÀN:

Chúng tôi là đơn vị thi công mái ngói. Vì vậy, sẽ có rất nhiều loại ngói để chúng tôi chọn tư vấn cho gia chủ. Trên thị trường có rất nhiều loại ngói và tất nhiên nhà thầu thi công mái ngói có vô số ưu đãi từ các công ty ngói để tăng sản lượng bán ra của loại ngói đó. Nhưng để đảm bảo được uy tín của mình, với kinh ngiệm đã thi công qua nhiều loại ngói, chúng tôi chỉ tư vấn cho chủ nhà dùng những loại ngói thật sự có chất lượng. Đó là những loại ngói vừa bền màu, thi công an toàn, không dễ vỡ và không phả nước.

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU TÌM HIỂU BÁO GIÁ MÁI NGÓI VUI LÒNG XEM THÊM TẠI: https://goo.gl/iAGrKU

HOẶC LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHÀ VIỆT TẠI:

VPĐD : Lầu 1, 170-170 Bis đường Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 29 đường N, Trung Tâm Hành Chính Dĩ an, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương.

Nhà máy: 222, Quốc lộ 1k, P.Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Tel : 08 682 66655 - Fax: 08 62 91 01 11

Hotline kèo thép: 0908 974 585 - Hotline ngói màu: 0902 369 078

Web: http://www.thepmakem.vn -http://www.thepmakem.com - Email : [email protected]

Fanpage: https://www.facebook.com/thicongmainhatrongoibangthepsieunhe/

$Link$
 
Top