TVB 2007 Kẻ Gian Xảo - Men Don't Cry - FFVN (21/21)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
KẺ GIAN XẢO - 2007
(Huỳnh Tử Hoa, Diệp Đồng, Hứa Thiệu Hùng, Dương Tú Huệ.... )


Tên Tiếng Hoa: 奸人堅
Tên việt: Kẻ Gian Xảo
Tên Tiếng Anh: Men Don't Cry
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: FFVN
Số tập: 21
Giám Chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:

Huỳnh Tử Hoa - Hà Kỳ Kiên
Diệp Đồng - Lăng Ngọc Thúy
Lâm Gia Huê - Hoàng Phi Hồng
Hứa Thiệu Hùng - Tô Phi
Dương Tú Huệ - Lăng Ngọc Bích
Quách Phong - Lăng Long
Diêu Doanh Doanh - Trương Đới Liên
Lý Tư Hân - Hoắc Trân Ni
Hồ Phong - Hoàng Chí Ma
Lý Gia Thanh - Mã Đức Tài
Tuyết Ni - Tiền Ái Hoa
Trần Địch Khắc - Hà Hữu Phú
Ngải Uy - Lăng Vân Hiên
Bành Quan Kỳ - Lăng Vân Giai
Lâm Kính Cương - Trần Thất
Lâm Tử Thiện - Kim Tiền Báo
Trần Vinh Tuấn - Phương Thiên Viên
Lỗ Văn Kiệt - Phương Hữu Thành
Vương Tuấn Đường - Triệu Mãnh Đinh
Lưu Quế Phương - Chu Lan Thiện
Lê Tuyên - Đường Cúc
Trần Gia Nghi - Đới Ngân
Lương Bảo Trinh - Quách Kim
Thẩm Khả Hân - La Sở Sở
Vương Thụ Hy - Hà Kỳ Kiên nhỏ
Trần Tử Hà - Hà Kỳ Kiên nhỏ
Trần Đan Đan - vợ Mã Đức Tài
Tiển Hạo Anh - Đằng Nguyên Nhất Lang
Lương Kiện Bình - Lý thiếu gia
Hà Quốc Vinh - Thomas


“Đệ nhất gian nhân Quảng Châu” Hà Kỳ Kiên (Huỳnh Tử Hoa) ỷ có trưởng phòng cảnh sát che chở nên vô cùng ngang ngược không ngừng ức hiếp người khác. Hắn bất chấp thủ đoạn hòng chiếm đoạt căn nhà của Lăng Ngọc Thúy (Diệp Đồng), từ đó hai người trở thành kẻ thù.

Thúy răng hô phải lòng chàng Hoàng Phi Hồng (Lâm Gia Hoa) hiên ngang trung dũng, tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Lúc họ chuẩn bị thành hôn thì Kiên đã đến võ quán của Hoàng Phi Hồng gây rối. Kiên dương dương tự đắc với chiến tích đánh bại “Quảng Đông Thập Hổ” Hoàng Kỳ Anh khiến Phi Hồng phải quyết đấu với hắn

Lúc quyết đấu hắn lại lấy linh vị của Kỳ Anh ra uy hiếp, Phi Hồng đành chịu thua. Thúy tưởng Phi Hồng là kẻ hèn nhát nên từ hôn. Kiên thừa nước đục thả câu, thuyết phục Thúy tự nguyện dâng nhà cho hắn, sau đó hắn lại trở mặt, khiến Thúy không chỗ dung thân, phải đến nương nhờ “Bảo Chi Lâm” của Hoàng Phi Hồng. không bao lâu sau, Kiên sa cơ thất thế trở thành “chuột qua đường” đến xin Phi Hồng nhận làm đệ tử. Phi Hồng muốn chứng minh Kiên vốn không phải kẻ xấu, nhưng mọi người đều phỉ nhổ khinh khi, khiến “Bảo Chi Lâm” không một ngày bình yên.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 

lolam

Member
Thành Viên
thích phim của HTH đóng lắm cám ơn bạn đã úp phim
 

Hien Ho

Member
Thành Viên
KẺ GIAN XẢO - 2007
(Huỳnh Tử Hoa, Diệp Đồng, Hứa Thiệu Hùng, Dương Tú Huệ.... )


Tên Tiếng Hoa: 奸人堅
Tên việt: Kẻ Gian Xảo
Tên Tiếng Anh: Men Don't Cry
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: FFVN
Số tập: 21
Giám Chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:

Huỳnh Tử Hoa - Hà Kỳ Kiên
Diệp Đồng - Lăng Ngọc Thúy
Lâm Gia Huê - Hoàng Phi Hồng
Hứa Thiệu Hùng - Tô Phi
Dương Tú Huệ - Lăng Ngọc Bích
Quách Phong - Lăng Long
Diêu Doanh Doanh - Trương Đới Liên
Lý Tư Hân - Hoắc Trân Ni
Hồ Phong - Hoàng Chí Ma
Lý Gia Thanh - Mã Đức Tài
Tuyết Ni - Tiền Ái Hoa
Trần Địch Khắc - Hà Hữu Phú
Ngải Uy - Lăng Vân Hiên
Bành Quan Kỳ - Lăng Vân Giai
Lâm Kính Cương - Trần Thất
Lâm Tử Thiện - Kim Tiền Báo
Trần Vinh Tuấn - Phương Thiên Viên
Lỗ Văn Kiệt - Phương Hữu Thành
Vương Tuấn Đường - Triệu Mãnh Đinh
Lưu Quế Phương - Chu Lan Thiện
Lê Tuyên - Đường Cúc
Trần Gia Nghi - Đới Ngân
Lương Bảo Trinh - Quách Kim
Thẩm Khả Hân - La Sở Sở
Vương Thụ Hy - Hà Kỳ Kiên nhỏ
Trần Tử Hà - Hà Kỳ Kiên nhỏ
Trần Đan Đan - vợ Mã Đức Tài
Tiển Hạo Anh - Đằng Nguyên Nhất Lang
Lương Kiện Bình - Lý thiếu gia
Hà Quốc Vinh - Thomas


“Đệ nhất gian nhân Quảng Châu” Hà Kỳ Kiên (Huỳnh Tử Hoa) ỷ có trưởng phòng cảnh sát che chở nên vô cùng ngang ngược không ngừng ức hiếp người khác. Hắn bất chấp thủ đoạn hòng chiếm đoạt căn nhà của Lăng Ngọc Thúy (Diệp Đồng), từ đó hai người trở thành kẻ thù.

Thúy răng hô phải lòng chàng Hoàng Phi Hồng (Lâm Gia Hoa) hiên ngang trung dũng, tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Lúc họ chuẩn bị thành hôn thì Kiên đã đến võ quán của Hoàng Phi Hồng gây rối. Kiên dương dương tự đắc với chiến tích đánh bại “Quảng Đông Thập Hổ” Hoàng Kỳ Anh khiến Phi Hồng phải quyết đấu với hắn

Lúc quyết đấu hắn lại lấy linh vị của Kỳ Anh ra uy hiếp, Phi Hồng đành chịu thua. Thúy tưởng Phi Hồng là kẻ hèn nhát nên từ hôn. Kiên thừa nước đục thả câu, thuyết phục Thúy tự nguyện dâng nhà cho hắn, sau đó hắn lại trở mặt, khiến Thúy không chỗ dung thân, phải đến nương nhờ “Bảo Chi Lâm” của Hoàng Phi Hồng. không bao lâu sau, Kiên sa cơ thất thế trở thành “chuột qua đường” đến xin Phi Hồng nhận làm đệ tử. Phi Hồng muốn chứng minh Kiên vốn không phải kẻ xấu, nhưng mọi người đều phỉ nhổ khinh khi, khiến “Bảo Chi Lâm” không một ngày bình yên.

[Hidden content][Hidden content]
 

Minh Tran

New Member
Thành Viên
KẺ GIAN XẢO - 2007
(Huỳnh Tử Hoa, Diệp Đồng, Hứa Thiệu Hùng, Dương Tú Huệ.... )


Tên Tiếng Hoa: 奸人堅
Tên việt: Kẻ Gian Xảo
Tên Tiếng Anh: Men Don't Cry
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: FFVN
Số tập: 21
Giám Chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:

Huỳnh Tử Hoa - Hà Kỳ Kiên
Diệp Đồng - Lăng Ngọc Thúy
Lâm Gia Huê - Hoàng Phi Hồng
Hứa Thiệu Hùng - Tô Phi
Dương Tú Huệ - Lăng Ngọc Bích
Quách Phong - Lăng Long
Diêu Doanh Doanh - Trương Đới Liên
Lý Tư Hân - Hoắc Trân Ni
Hồ Phong - Hoàng Chí Ma
Lý Gia Thanh - Mã Đức Tài
Tuyết Ni - Tiền Ái Hoa
Trần Địch Khắc - Hà Hữu Phú
Ngải Uy - Lăng Vân Hiên
Bành Quan Kỳ - Lăng Vân Giai
Lâm Kính Cương - Trần Thất
Lâm Tử Thiện - Kim Tiền Báo
Trần Vinh Tuấn - Phương Thiên Viên
Lỗ Văn Kiệt - Phương Hữu Thành
Vương Tuấn Đường - Triệu Mãnh Đinh
Lưu Quế Phương - Chu Lan Thiện
Lê Tuyên - Đường Cúc
Trần Gia Nghi - Đới Ngân
Lương Bảo Trinh - Quách Kim
Thẩm Khả Hân - La Sở Sở
Vương Thụ Hy - Hà Kỳ Kiên nhỏ
Trần Tử Hà - Hà Kỳ Kiên nhỏ
Trần Đan Đan - vợ Mã Đức Tài
Tiển Hạo Anh - Đằng Nguyên Nhất Lang
Lương Kiện Bình - Lý thiếu gia
Hà Quốc Vinh - Thomas


“Đệ nhất gian nhân Quảng Châu” Hà Kỳ Kiên (Huỳnh Tử Hoa) ỷ có trưởng phòng cảnh sát che chở nên vô cùng ngang ngược không ngừng ức hiếp người khác. Hắn bất chấp thủ đoạn hòng chiếm đoạt căn nhà của Lăng Ngọc Thúy (Diệp Đồng), từ đó hai người trở thành kẻ thù.

Thúy răng hô phải lòng chàng Hoàng Phi Hồng (Lâm Gia Hoa) hiên ngang trung dũng, tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Lúc họ chuẩn bị thành hôn thì Kiên đã đến võ quán của Hoàng Phi Hồng gây rối. Kiên dương dương tự đắc với chiến tích đánh bại “Quảng Đông Thập Hổ” Hoàng Kỳ Anh khiến Phi Hồng phải quyết đấu với hắn

Lúc quyết đấu hắn lại lấy linh vị của Kỳ Anh ra uy hiếp, Phi Hồng đành chịu thua. Thúy tưởng Phi Hồng là kẻ hèn nhát nên từ hôn. Kiên thừa nước đục thả câu, thuyết phục Thúy tự nguyện dâng nhà cho hắn, sau đó hắn lại trở mặt, khiến Thúy không chỗ dung thân, phải đến nương nhờ “Bảo Chi Lâm” của Hoàng Phi Hồng. không bao lâu sau, Kiên sa cơ thất thế trở thành “chuột qua đường” đến xin Phi Hồng nhận làm đệ tử. Phi Hồng muốn chứng minh Kiên vốn không phải kẻ xấu, nhưng mọi người đều phỉ nhổ khinh khi, khiến “Bảo Chi Lâm” không một ngày bình yên.

[Hidden content][Hidden content]
Cảm ơn bạn đã upload
 
Top