Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải III - The Bund III - 上海灘龍虎鬥 (1980)

HoangDuy8510

Member
Thành Viên


Tên tiếng Anh: The Bund III
Tên tiếng Hoa: 上海灘龍虎鬥
Tên gốc: Thượng hải than long hổ đấu
Số tập: 20
Ngày phát sóng trên TVB: 09/12/1980
Ngày phát hành ở VN: Không phát hành tại VN
Giám chế: Khâu Gia Hùng
Diễn viên:
Lữ Lương Vĩ
Âu Dương Phối San
Huỳnh Nguyên Tân
Đường Quan

Tóm tắt nội dung:
Sau khi Đinh lực tiêu diệt Địch Vân Chí, con người trở nên trầm lặng thực tế hơn và sử dụng mưu kế. Toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Thượng Hải hầu như đã bị Đinh Lực khống chế. Tại một buổi chiêu đãi Lực đã quen được Diệp Thu Dinh và Kỹ Tiên Dũng, Lực coi trọng tài năng của họ. Sau khi Thu Dinh tốt nghiệp vì gia biến nên quyết định làm việc cho Lực, ngược lại Dũng lại làm việc cho Lê Tuấn – kẻ hùn vốn với Lực nhưng con người Lệ Tuấn nham hiểm tìm cách bành trướng thế lực của bản thân không từ thủ đoạn….
 
Top