TVB 2013 Ranh Giới Thiện Ác - Highs And Lows - HTV2LT (30/30)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
RANH GIỚI THIỆN ÁC - 2013
(Lâm Phong, Miêu Kiều Vỹ, Quan Ân Na...)Tên Tiếng Hoa: 雷霆掃毒
Tên việt: Ranh Giới Thiện Ác (Lôi Đình Tảo Độc)
Tên Tiếng Anh: Highs And Lows
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: HTV2
Số tập: 30
Giám chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:

Miêu Kiều Vỹ - Hướng Vinh (Thế Thanh lồng)
Ngô Ỷ Lợi – Châu Lệ Hinh
Lâm Phong – Vỹ Thế Lạc (Nguyễn Vinh lồng)
Quan Ân Na – Quỳ Hy Tuyền (Minh Thảo lồng)
Từ Tử San – Trần Gia Bích (Bích Ngọc lồng)
Huỳnh Trí Hiền – Phan Học Lễ (Bá Nghị lồng)
MC Jin – Ngô Đức Điền
Quách Chính Hồng – Hà Vĩnh Thành
Lâm Vỹ
Phàn Diệc Mẫn
Trương Gia Nhi
Lâm Tử Thiện
La Lạc Lâm
Lâm Tú Di
Lữ San
Diêu Doanh Doanh
Trình Khả Vi
Đặng Tử Phong
Hà Ngạo Nhi
Lâm Kính Cương
Dương Chứng Hoa


Hướng Vinh (Miêu Kiều Vỹ) cùng làm việc với Vỹ Thế Lạc trong cục điều tra tội phạm về ma tuý, tuy nhiên Hướng Vinh liên tục vi phạm buôn bán ma tuý ngầm. Vỹ Thế Lạc (Lâm Phong) tìm thấy dấu vết cho thấy Hướng Vinh là 1 cảnh sát biến chất, bí mật câu kết với bọn con buôn ma tuý. Vỹ Thế Lạc bắt đầu điều tra Hướng Vinh, trong khi đó thanh tra Phan Học Lễ (Huỳnh Trí Hiền) và anh cũng liên tục mâu thuẫn...

Mặc khác, nhờ điều tra Vỹ Thế Lạc quen biết với 1 cô gái chuyên cung cấp thông tin cho cảnh sát là Trần Gia Bích (Từ Tử San), cả hai xảy ra tình tay ba, người thứ 3 trong cuộc tình này là Quỳ Hỷ Tuyền (Quan Ân Na). Tuy nhiên cuối cùng Gia Bích lại rơi vào con đường ko lối thoát, trở thành độc hậu buôn bán ma tuý và thách thức cảnh sát. Vỹ Thế Lạc, Hướng Vinh và Trần Gia Bích bước vào 1 cuộc chiến ko khoan nhượng...

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.


Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 

Erika Mai Nguyen

New Member
Thành Viên
Thanks nha
RANH GIỚI THIỆN ÁC - 2013
(Lâm Phong, Miêu Kiều Vỹ, Quan Ân Na...)Tên Tiếng Hoa: 雷霆掃毒
Tên việt: Ranh Giới Thiện Ác (Lôi Đình Tảo Độc)
Tên Tiếng Anh: Highs And Lows
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: HTV2
Số tập: 30
Giám chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:

Miêu Kiều Vỹ - Hướng Vinh (Thế Thanh lồng)
Ngô Ỷ Lợi – Châu Lệ Hinh
Lâm Phong – Vỹ Thế Lạc (Nguyễn Vinh lồng)
Quan Ân Na – Quỳ Hy Tuyền (Minh Thảo lồng)
Từ Tử San – Trần Gia Bích (Bích Ngọc lồng)
Huỳnh Trí Hiền – Phan Học Lễ (Bá Nghị lồng)
MC Jin – Ngô Đức Điền
Quách Chính Hồng – Hà Vĩnh Thành
Lâm Vỹ
Phàn Diệc Mẫn
Trương Gia Nhi
Lâm Tử Thiện
La Lạc Lâm
Lâm Tú Di
Lữ San
Diêu Doanh Doanh
Trình Khả Vi
Đặng Tử Phong
Hà Ngạo Nhi
Lâm Kính Cương
Dương Chứng Hoa


Hướng Vinh (Miêu Kiều Vỹ) cùng làm việc với Vỹ Thế Lạc trong cục điều tra tội phạm về ma tuý, tuy nhiên Hướng Vinh liên tục vi phạm buôn bán ma tuý ngầm. Vỹ Thế Lạc (Lâm Phong) tìm thấy dấu vết cho thấy Hướng Vinh là 1 cảnh sát biến chất, bí mật câu kết với bọn con buôn ma tuý. Vỹ Thế Lạc bắt đầu điều tra Hướng Vinh, trong khi đó thanh tra Phan Học Lễ (Huỳnh Trí Hiền) và anh cũng liên tục mâu thuẫn...

Mặc khác, nhờ điều tra Vỹ Thế Lạc quen biết với 1 cô gái chuyên cung cấp thông tin cho cảnh sát là Trần Gia Bích (Từ Tử San), cả hai xảy ra tình tay ba, người thứ 3 trong cuộc tình này là Quỳ Hỷ Tuyền (Quan Ân Na). Tuy nhiên cuối cùng Gia Bích lại rơi vào con đường ko lối thoát, trở thành độc hậu buôn bán ma tuý và thách thức cảnh sát. Vỹ Thế Lạc, Hướng Vinh và Trần Gia Bích bước vào 1 cuộc chiến ko khoan nhượng...

***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
thanks nha
 
Top