TVB Thần Điêu Đại Hiệp 1983 - The Return Of The Condor Heroes - SCTV9 LT - 50/50

phimtvb

Member
Thành Viên
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP (1983)Tên tiếng Anh: The Return of the Condor Heroes
Tên tiếng Hoa:
神鵰俠侶
Số tập: 50
Giám chế:
Diễn viên:

Lưu Đức Hoa – Dương Quá
Trần Ngọc Liên – Tiểu Long Nữ
Lương Gia Nhân – Quách Tĩnh
Âu Dương Bội San – Hoàng Dung
Liêu An Lệ – Quách Phù
Hoàng Mạn Ngưng – Quách Tương
Phan Hoàng Bân – Quách Phá Lỗ
Lữ Hữu Huệ – Lý Mạc Sầu
Tăng Giang – Hoàng Dược Sư
Hứa Thiệu Hùng – Công Tôn Chỉ
La Lan – Cừu Thiên Xích
Thạch Kiên – Từ Ân (Cừu Thiên Nhận)
Lưu Đan – Hồng Thất Công
Dương Trạch Lâm – Âu Dương Phong
Lưu Triệu Minh – Nhất Đăng đại sư
Tần Hoàng – Chu Bá Thông
Trương Lôi – Kim Luân pháp vương
Thang Trấn Nghiệp – Hoắc Đô
Vương Ái Minh – Trình Anh
Phùng Chí Phong – Dương Quá trẻ
Trần Phục Sinh – Lục Vô Song
Chu Tiểu Mỹ – Công Tôn Lục Ngạc
Nhậm Đạt Hoa – Gia Luật Tề
Hồ Mỹ Nghi – Gia Luật Yến
Hoàng Mẫn Nghi – Hoàn Nhan Bình
Quảng Tá Huy – Doãn Chí Bình
Cam Quốc Vệ – Triệu Chí Kính
Mạch Tử Vân – Võ Đôn Nho
Lý Tụ Giai – Võ Tu Văn
Tăng Khánh Du – Anh Cô (Lưu Anh)
Vạn Tử Lương – Lục Lập Đỉnh

Remux & Upload: phimtvb
Audio: SCTV9
Video size: 720x544


Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 
Sửa lần cuối:
Banner Fshare
Banner Fshare
Top