TVB 2012 Thời Thế Tạo Vương - King Maker - HTV2LT (28/28)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
THỜI THẾ TẠO VƯƠNG - 2012
(Lê Diệu Tường, Trịnh Tắc Sỹ, Ngao Gia Niên, Lê Nặc Ý, Điền Nhụy Ni, Đường Thi Vịnh, Thạch Tu…)Tên Tiếng Hoa: 造王者
Tên việt: Thời Thế Tạo Vương (Tạo Vương Giả)
Tên Tiếng Anh: King Maker
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: HTV2
Số tập: 28
Giám chế: Lương Tài Viễn


Diễn viên:
Dư Tĩnh – Lê Diệu Tường (Bá Nghị lồng)
Đổng Chiêu – Trịnh Tắc Sỹ (Huy Hồ lồng)
Nghiêm Tam Nương – Điền Nhụy Ni (Bích Ngọc lồng)
Dương Xuân – Hồ Nặc Ngôn (Thành Nhân lồng)
Dư Bác Văn – Trương Quốc Cường (Nguyễn Vinh lồng)
Đổng Minh Hiên – Lý Thiên Tường (Thế Thanh lồng)
Đổng Ngọc Kiều – Diêu Tử Linh (Minh Huyền lồng)
Dư Thế Vĩnh – Đặng Kiện Hoằng (Nguyễn Vinh lồng)
Dư Tình/Phàn Hồng Anh – Đường Thi Vịnh (Minh Hương lồng)
Tống Ninh Tông – Quách Phong (Nguyễn Vinh lồng)
Triệu Quý Thành – Ngao Gia Niên (Thành Nhân lồng)
Triệu Quý Hòa – Lê Nặc Ý (Huy Hồ lồng)
Dương Thứ Sơn – Lý Quốc Lân (Thế Thanh lồng)
Cung Thục Hoàng Hậu – Uyển Quỳnh Đan (Minh Huyền lồng)
Tuệ Phi – Quách Thiếu Vân (Tuyết Nương lồng)


Câu chuyện bắt đầu khi Dư Tĩnh quyết tâm dấn thân vào chốn quan trường để rửa sạch oan tình cho cha. Nhờ khảng khái đứng ra vạch trần âm mưu tạo phản, Dư Tĩnh được triều đình ghi công và thái phó Đổng Chiêu đề bạt làm học sĩ.

Từ đây, Đổng Chiêu và Dư Tĩnh bắt đầu hợp lực giúp thái tử Trần Quý Thành. Tuy nhiên không lâu sau, Quý Thành bất ngờ bị mưu hại. Dư Tĩnh đứng ra chịu mọi trách nhiệm, nhận án lưu đày còn Đổng Chiêu mất chức thái phó. Lợi dụng tình thế này, nhị hoàng tử Trần Quý Hòa chiêu mộ Đổng Chiêu làm quân sư.

10 năm sau, Dư Tĩnh vì cơ duyên mà chấp nhận quay lại phò trợ đại hoàng tử Quý Thành. Riêng Đổng Chiêu, ngoài mặt đứng về phe Quý Hòa, nhưng sau lưng vẫn âm thầm giúp đỡ Quý Thành phục vị. Cuối cùng, Quý Thành cũng trở về danh phận thái tử năm xưa, còn phe nhị hoàng tử bị lật tẩy vì tạo phản.


Ở thời điểm mọi chuyện đã đâu vào đó, Dư Tĩnh dần nhận ra dã tâm hiểm độc của Đổng Chiêu. Mâu thuẫn chồng chất, hai quân sư, hai chiến tuyến bắt đầu bước vào cuộc chiến một mất một còn.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 
Top