Thục Sơn Kỳ Hiệp - The Gods And Demons Of Zu Mountain - SCTVLT (20/20)

phimtvb

Member
Thành Viên
THỤC SƠN KỲ HIỆP - 1990
(Cung Từ Ân, Âu Thoại Vỹ, Lý Uyển Hoa, Quan Lễ Kiệt, Dương Bảo Linh...)
Tên tiếng Anh: The Gods And Demons Of Zu Mountain
Tên tiếng Hoa: 蜀山奇俠
Tên tiếng Việt: Thục Sơn Kỳ Hiệp
Số tập: 20
Audio : SCTV
Giám chế: Tiêu Sanh
Đề tài: Kinh Dị, Thần Thoại, Tình Cảm

Diễn viên :
Quan Lễ Kiệt.....Thượng Quan Cảnh Ngã
Dương Bảo Linh.....Lý Tử Quỳnh
Lý Uyển Hoa.....Châu Thanh Vân
Quách Phú Thành.....Nghiêm Kim Thiền
Cung Từ Ân.....Sa Diễm Hồng
Âu Thoại Vỹ.....Âu Dương Bình
Hạ Thiêu Thanh.....Huyết Ma Đinh Ẩn
Lưu Giang.....Diệu Nhất Chân Nhân
Lưu Nhã Lệ.....Bảo Tướng Phu Nhân
Cao Hùng.....Trường Mi Chân Nhân
Trương Anh Tài.....Huyền Chân Tử
Trong mấy ngàn năm qua, thần và ma không đội trời chung. Nghịch đồ của phái Nga My là Đinh Ẩn đã làm trái lời sư phụ, đột nhập vào ma giới và đã luyện thành công Huyết Ảnh Thần Công nguy hại cho chúng sanh. Mặt khác các đệ tử của Nga My gồm có Lý Tử Quỳnh, Châu Thanh Vân, Thượng Quan Cảnh Ngã và các đồng đạo vì muốn tiêu diệt Ẩn nên cùng nhau lên đường đi tìm một cặp bảo kiếm để diệt ma.
Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 
Sửa lần cuối:

long long

Bộ nào có pass các bạn PM Facebook.com/NoHop3L3ft
Thành Viên
cám ơn a Phi nha, toàn hàng hiếm ko à !
 

ffvnfilm

Member
Thành Viên
THỤC SƠN KỲ HIỆP - 1990
(Cung Từ Ân, Âu Thoại Vỹ, Lý Uyển Hoa, Quan Lễ Kiệt, Dương Bảo Linh...)
Tên tiếng Anh: The Gods And Demons Of Zu Mountain
Tên tiếng Hoa: 蜀山奇俠
Tên tiếng Việt: Thục Sơn Kỳ Hiệp
Số tập: 20
Audio : SCTV
Giám chế: Tiêu Sanh
Đề tài: Kinh Dị, Thần Thoại, Tình Cảm

Diễn viên :
Quan Lễ Kiệt.....Thượng Quan Cảnh Ngã
Dương Bảo Linh.....Lý Tử Quỳnh
Lý Uyển Hoa.....Châu Thanh Vân
Quách Phú Thành.....Nghiêm Kim Thiền
Cung Từ Ân.....Sa Diễm Hồng
Âu Thoại Vỹ.....Âu Dương Bình
Hạ Thiêu Thanh.....Huyết Ma Đinh Ẩn
Lưu Giang.....Diệu Nhất Chân Nhân
Lưu Nhã Lệ.....Bảo Tướng Phu Nhân
Cao Hùng.....Trường Mi Chân Nhân
Trương Anh Tài.....Huyền Chân Tử
Trong mấy ngàn năm qua, thần và ma không đội trời chung. Nghịch đồ của phái Nga My là Đinh Ẩn đã làm trái lời sư phụ, đột nhập vào ma giới và đã luyện thành công Huyết Ảnh Thần Công nguy hại cho chúng sanh. Mặt khác các đệ tử của Nga My gồm có Lý Tử Quỳnh, Châu Thanh Vân, Thượng Quan Cảnh Ngã và các đồng đạo vì muốn tiêu diệt Ẩn nên cùng nhau lên đường đi tìm một cặp bảo kiếm để diệt ma.
***Hidden content cannot be quoted.***
 

FTAD

Member
Thành Viên
bộ này có tên khác là phim huyết ma phải không mọi người
 
Top