TVB 2016 Trí Mệnh Phục Hoạt - Dead Wrong - ĐPLT (01/28) - USLT (28/28)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
TRÍ MỆNH PHỤC HOẠT - 2016
(Quách Tấn An, Vạn Ỷ Văn, Vương Hạo Tín...)
Tên Tiếng Hoa: 致命復活
Tên việt: Trí Mệnh Phục Hoạt (Sự Hồi Sinh Trí Mệnh)
Tên Tiếng Anh: Dead Wrong
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: TM
Số tập: 28
Giám chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:
Quách Tấn An
Vạn Ỷ Văn
Huỳnh Đức Bân
Chu Thần Lệ
Vương Hạo Tín
Hà Nhạn Thi
Cổ Minh Hoa
Trương Quốc Cường
Thái Thần (Địch Khải Thái)
Đàm Khải Kỳ
Vu Dương
Phùng Tố Ba
Tạ Tuyết Tâm
Huỳnh Gia Lạc
Lý Mạn Phân
Dương Triều Khải
Trần Đình Hân
Ngô Chỉ Mặc
Dư Tử Minh
Diêu Doanh Doanh
Dương Chứng Hoa
Tăng Hàng Sinh
Tăng Vỹ Quyền


Vương Hạo Tín và Quách Tấn An diễn vai 2 cố vấn chuyên nghiệp, họ bị bắt cóc và sống trên 1 hoang đảo trong 10 năm. Sau đó cả hai trở về Hong Kong, tính cách trở nên căng thẳng do dư chấn tâm lý trong 10 năm sống ở hoang đảo, nhiều người cảm thấy họ như bị điên.
Quách Tấn An và Vạn Ỷ Văn diễn cặp cùng nhau, trong 10 năm Tấn An bị bắt cóc Vạn Ỷ Văn đã quen người mới và gia sản của anh đã chia. Khi Tấn An quay về, anh muốn quay lại với Ỷ Văn…


ĐPLT


Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.

USLTBạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 

quyevil

Member
Thành Viên
TRÍ MỆNH PHỤC HOẠT - 2016
(Quách Tấn An, Vạn Ỷ Văn, Vương Hạo Tín...)
Tên Tiếng Hoa: 致命復活
Tên việt: Trí Mệnh Phục Hoạt (Sự Hồi Sinh Trí Mệnh)
Tên Tiếng Anh: Dead Wrong
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: TM
Số tập: 28
Giám chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:

Quách Tấn An
Vạn Ỷ Văn
Huỳnh Đức Bân
Chu Thần Lệ
Vương Hạo Tín
Hà Nhạn Thi
Cổ Minh Hoa
Trương Quốc Cường
Thái Thần (Địch Khải Thái)
Đàm Khải Kỳ
Vu Dương
Phùng Tố Ba
Tạ Tuyết Tâm
Huỳnh Gia Lạc
Lý Mạn Phân
Dương Triều Khải
Trần Đình Hân
Ngô Chỉ Mặc
Dư Tử Minh
Diêu Doanh Doanh
Dương Chứng Hoa
Tăng Hàng Sinh
Tăng Vỹ QuyềnVương Hạo Tín và Quách Tấn An diễn vai 2 cố vấn chuyên nghiệp, họ bị bắt cóc và sống trên 1 hoang đảo trong 10 năm. Sau đó cả hai trở về Hong Kong, tính cách trở nên căng thẳng do dư chấn tâm lý trong 10 năm sống ở hoang đảo, nhiều người cảm thấy họ như bị điên.
Quách Tấn An và Vạn Ỷ Văn diễn cặp cùng nhau, trong 10 năm Tấn An bị bắt cóc Vạn Ỷ Văn đã quen người mới và gia sản của anh đã chia. Khi Tấn An quay về, anh muốn quay lại với Ỷ Văn…
***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
tuyệt vời...thanks
 

DoLa

Member
Thành Viên
Bữa giờ coi phụ đề mõi mắt quá thanks bạn nhé.
 

zitchabong

New Member
Thành Viên
TRÍ MỆNH PHỤC HOẠT - 2016
(Quách Tấn An, Vạn Ỷ Văn, Vương Hạo Tín...)
Tên Tiếng Hoa: 致命復活
Tên việt: Trí Mệnh Phục Hoạt (Sự Hồi Sinh Trí Mệnh)
Tên Tiếng Anh: Dead Wrong
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: TM
Số tập: 28
Giám chế: Lâm Chí Hoa

Diễn viên:

Quách Tấn An
Vạn Ỷ Văn
Huỳnh Đức Bân
Chu Thần Lệ
Vương Hạo Tín
Hà Nhạn Thi
Cổ Minh Hoa
Trương Quốc Cường
Thái Thần (Địch Khải Thái)
Đàm Khải Kỳ
Vu Dương
Phùng Tố Ba
Tạ Tuyết Tâm
Huỳnh Gia Lạc
Lý Mạn Phân
Dương Triều Khải
Trần Đình Hân
Ngô Chỉ Mặc
Dư Tử Minh
Diêu Doanh Doanh
Dương Chứng Hoa
Tăng Hàng Sinh
Tăng Vỹ QuyềnVương Hạo Tín và Quách Tấn An diễn vai 2 cố vấn chuyên nghiệp, họ bị bắt cóc và sống trên 1 hoang đảo trong 10 năm. Sau đó cả hai trở về Hong Kong, tính cách trở nên căng thẳng do dư chấn tâm lý trong 10 năm sống ở hoang đảo, nhiều người cảm thấy họ như bị điên.
Quách Tấn An và Vạn Ỷ Văn diễn cặp cùng nhau, trong 10 năm Tấn An bị bắt cóc Vạn Ỷ Văn đã quen người mới và gia sản của anh đã chia. Khi Tấn An quay về, anh muốn quay lại với Ỷ Văn…
***Hidden content cannot be quoted.******Hidden content cannot be quoted.***
hay
 

Tuấn Anh

New Member
Thành Viên
Mong bạn cập nhật bản lồng tiếng luôn nha, bên nhóm Đạt Phi hoặc US sẽ có lồng.
 
Top