Hoạt động mới nhất

 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  DƯỚI NÚI SƯ TỬ - 2023 (Lương Vinh Trung, Mã Tuấn Vỹ, Quách Thiện Ni, Phùng Tố Ba, Huỳnh Thục Nghi, Lý Ảnh, Hàn Mã Lợi, Địch Dịch Đạt...
 • sonny
  Phim hiện đại bạn ơi
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU - 2002 (Ngô Khải Hoa, Đặng Tụy Văn, Chung Cảnh Huy, Tiết Gia Yến, Trịnh Gia Dĩnh, Dương Tư Kỳ...) Tên Tiếng...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  XIN CHÀO ĐẠI PHU CỦA TÔI - 2023 (Hà Quảng Bái, Thái Tư Bối, Ngô Vỹ Hào, Trần Gia Tuệ, Du Gia Hân, Khổng Đức Hiền, Tạ Tuyết Tâm, Lư Uyển...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  VẬN MỆNH - 1999 (Trương Đạt Minh, Trần Diệu Anh, Mai Tiểu Huệ, Tạ Thiên Hoa, Tô Ngọc Hoa, Nguyễn Triệu Tường, Liêu Khải Trí...) Tên...
 • sonny
  TVB mua bản quyền thì mặc định đó vẫn là phim TVB
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  CHÚC KHANH HẢO - 2022 (Viên Băng Nghiên, Trịnh Nghiệp Thành, Mễ Nhiệt, Dương Chí Văn, Trương Nguyệt, Quách Tiếu Thiên,...) Tên Tiếng...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG - 1992 (Trịnh Y Kiện, Lương Bội Linh, La Gia Lương, Châu Huệ Mẫn, Bào Phương, Quan Lễ Kiệt, Lê Diệu Tường...) Tên...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  DẤU VẾT CỦA SỰ LỪA DỐI - 2005 (Lâm Bảo Di, Tô Ngọc Hoa, Ôn Triệu Luân, Ngũ Vịnh Vy, Tăng Vỹ Quyền, Âu Thiến Di, Dương Uyển Nghi, Liêu...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  TINH VÕ MÔN - 1995 (Chân Tử Đan, Vạn Ỷ Văn, Cao Hùng, Doãn Thiên Chiếu, Lưu Chí Vinh.....) Tên Tiếng Hoa: 精武門 Tên việt: Tinh Võ Môn...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI - 2001 (Lâm Gia Đống, Đặng Tụy Văn, Xa Thi Mạn, Nguyên Hoa, Tần Bái, Trần Tú Châu, Mã Đức Chung, Tăng Vĩ Quyền, Dương...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  ĐỘC PHÁ CƯỜNG NHÂN - 2023 (Trần Hào, Hồ Định Hân, Tiêu Chính Nam, Trương Hy Văn, Vi Gia Hùng, Mã Quán Đông, Tưởng Chí Quang, Hà Quảng...
 • R
  This Link in Bio characteristic holds vast importance for all Facebook and Instagram users of the platform as it offers one single...
 • R
  RonaldJew đã trả lời vào chủ đề TVB Cô Tinh Kiếm - The Lone Star Swordsman - 15/15 - USLT.
  The actual Link in Bio characteristic possesses vast importance for all Facebook and Instagram platform users as it gives a single...
 • R
  The actual Link in Bio feature possesses immense importance for Facebook along with Instagram members because provides one solitary...
Banner Fshare
Top