Hoạt động mới nhất

 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  KHÔI PHỤC GIANG SƠN - 2003 (Trần Hạo Dân, Văn Tụng Nhàn, Dương Di, Mạch Trường Thanh... ) Tên Tiếng Hoa: 天子寻龙 Tên việt: Khôi Phục...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  VƯỢT RÀO - 2001 (La Gia Lương, Uyển Quỳnh Đan, Tô Ngọc Hoa, Hồ Hạnh Nhi, Tạ Thiên Hoa...) Tên Tiếng Hoa: 婚姻乏術 Tên việt: Vượt Rào...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  NGẠO KIẾM XUÂN THU - 1990 (Triệu Trọng Hành, Chung Thục Huệ, Hồ Việt Sơn, Đặng Tụy Vân, Dương Trạch...) Tên Tiếng Hoa: 傲剑春秋 Tên...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  THỦ PHẠM BÍ ẨN - 2015 (Huỳnh Nhật Hoa, Lý Xán Thâm, Lâm Gia Hoa, Lư Hải Bằng, Quan Sở Diệu...) Tên Tiếng Hoa: 開腦儆探 Tên việt: Thủ...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  MIÊU THÚY HOA - 1997 (Quan Vịnh Hà, Giang Hoa, Trần Thiếu Hà, Lưu Ngọc Thúy, Lý Gia Thanh...) Tên Tiếng Hoa: 苗翠花 Tên việt: Miêu Thúy...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  NGƯỜI HÙNG BLOUSE TRẮNG - 2019 (Khương Vệ Kiện, Quách Tấn An, Mã Quốc Minh, Đường Thi Vịnh, Lý Giai Tâm...) Tên Tiếng Hoa: 白色強人 Tên...
 • sonny
  Cuối tuần này có nhé
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  LẦN THEO DẤU VẾT - 2006 (Mã Đức Chung, Đằng Lệ Minh, Quách Diệu Minh, Tả Tuệ Kỳ, Chung Lệ Kỳ, Tào Vĩnh Liêm, Trần Mẫn Chi, Quách...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG - 2001 (Trần Hạo Dân, Diệp Tuyền, Lục Nghị, Tưởng Hồng, Trịnh Gia Dĩnh... ) Tên Tiếng Hoa: 一網情深 Tên việt...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  LOẠN ĐAO PHỤC HẬN - 1997 (Cổ Thiên Lạc, Lương Tiểu Băng, Trương Triệu Huy, Ôn Bích Hà, Chu Kiện Quân, Trương Dực...) Tên Tiếng Hoa...
 • sonny
  Chưa chiếu lấy gì có. Hôm nay mới có này
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  BƯỚC CÙNG EM - 2015 (Trần Hào, Hồ Hạnh Nhi, Mạch Trường Thanh, Diêu Tử Linh...) Tên Tiếng Hoa: 陪著你走 Tên việt: Bước Cùng Em Tên Tiếng...
 • sonny
  Đã có nhé
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  CƯỜNG KIẾM - 2007 (Huỳnh Tông Trạch, Trịnh Gia Dĩnh, Liêu Bích Nhi, Trần Mẫn Chi, Dương Tư Kỳ...) Tên Tiếng Hoa: 強劍 Tên việt: Cường...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  ĐỐI TÁC HÔN NHÂN - 2019 (Dương Minh, Cao Hải Ninh, Huỳnh Đức Bân, Thang Lạc Văn...) Tên Tiếng Hoa: 婚姻合伙人 Tên việt: Đối Tác Hôn Nhân...
Top