Hoạt động mới nhất

 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  SINH TỬ CÓ NHAU - 1988 (Lữ Lương Vỹ, Lưu Gia Linh, Lâm Tuấn Hiền, Tăng Hoa Thiên...) Tên Tiếng Hoa: 豪情 Tên việt: Sinh Tử Có Nhau...
 • sonny
  Đã có lâu rồi nhé
 • sonny
  Phim đã được mở link down cực kỳ sớm nhé
 • sonny
  Phim đã được mở link down sớm rồi nhé
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  NHÂN CHỨNG RẮC RỐI - 2020 (La Trọng Khiêm, Trương Hy Văn, Trương Văn Từ, Vi Gia Hùng, Trương Tú Văn, Từ Vinh, Lưu Giang...) Tên Tiếng...
 • sonny
  Đã cập nhật link down với audio full không cắt nhé. Trong phim có nhắc khá nhiều về Việt Nam và bị đổi thành Thái Lan để tránh kiểm duyệt
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  GIẤC MỘNG HIỆP SĨ - 2004 (Ôn Triệu Luân, Dương Di, Quan Lễ Kiệt, Trần Kiện Phong, Mã Quốc Minh, Tưởng Nhã Văn, Mã Quốc Minh... ) Tên...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  NGƯU LANG CHỨC NỮ - 2003 (Quách Thiện Ni, Ôn Triệu Luân, Đường Ninh, Âu Cẩm Đường, Liêu Khải Trí, Thang Doanh Doanh...) Tên Tiếng...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  LÝ LẼ CON TIM - 2006 (Trịnh Thiếu Thu, Tô Ngọc Hoa, Đường Ninh, Hướng Hải Lam, Trần Kiện Phong, Trần Quốc Bang, Thạch Tu...) Tên...
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  QUYẾT CHIẾN HOÀNG THÀNH - 1988 (Trịnh Thiếu Thu, Đặng Tụy Văn, Lương Gia Nhân, Tạ Ninh, Lưu Giang, Lạc Ứng Quân...) Tên Tiếng Hoa...
 • sonny
  Vui lòng đọc quy định của forum
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  THIÊN TỬ ĐỒ LONG - 1994 (Trương Trí Lâm, Lương Tiểu Băng, Lâm Gia Hoa, Phàn Diệt Mẫn, Lâm Gia Đồng...) Tên Tiếng Hoa: 天子屠龍 Tên việt...
 • sonny
  Phim mở theo ngày. Mới ngày đầu vào đây ah?
 • sonny
  sonny đã đăng chủ đề mới.
  PHÚ QUÝ MÔN - 2009 (Lữ Lương Vỹ, La Gia Lương, Thích Mỹ Trân, Viên Vịnh Nghi, Quách Khả Doanh, Mã Đức Chung, Mã Quốc Minh, Trần Mẫn Chi...
 • sonny
  Đã bắt đầu có link fshare rồi nhé cả nhà
Banner Fshare
Top