TVB 2014 Đại Dược Phường - All That Is Bitter Is Sweet - HTV2LT (30/30)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
ĐẠI DƯỢC PHƯỜNG - 2014
(Chung Gia Hân, Đường Thi Vịnh, Trần Triển Bằng, Huỳnh Hạo Nhiên, Dương Tư Kỳ..)Tên Tiếng Hoa: 大藥坊
Tên việt: Đại Dược Phường
Tên Tiếng Anh: All That Is Bitter Is Sweet
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: HTV2
Số tập: 30
Giám chế: Từ Chính Khang

Diễn viên:

Chung Gia Hân - Đỗ Giai Kỳ
Trần Triển Bằng - Đinh Nhất Nguyên
Huỳnh Hạo Nhiên - Trang Kế Tổ/Trang Kế Tông
Đường Thi Vịnh - Hứa Quân Ứơc
Dương Tư Kỳ - Phùng Ngọc Cầm
Cao Hải Ninh - Phán Phán
Phan Chí Văn - Trang Đôn Nho
Ngao Gia Niên - Đỗ Nhung
Tạ Tuyết Tâm - Vệ Thu Khanh
Thẩm Chấn Hiên - Ngụy Tuấn
Nhạc Hoa - cha Hứa Quân Ước
Đỗ Yến Ca - Đỗ Sâm
Thái Quốc Khanh - Thường Tích Canh
Lâm Tử Thiện
Trình Khả Vi
Bạch Nhân
Trương Minh Vỹ
Vi Gia Hùng
Lý Gia Thanh
Dương Chứng Hoa
Tạ Đông Mẫn
Trương Chấn Lãng
Giang Vinh Huy
Trần Vinh Tuấn
Dư Tử Minh
Lý Khải Kiệt
Tiêu Khải Hân


Đại phu Phật Sơn-Đỗ Sâm (Đỗ Yến Ca) không có con trai kế thừa, chỉ có 1 cô con gái độc nhất là Đỗ Giai Kỳ (Chung Gia Hân), mặc dù Giai Kỳ có sự quan tâm mạnh mẽ với y học nhưng cô ko thể kế thừa dược phường của cha vì là con gái.

Vào ngày cưới của Đỗ Giai Kỳ và con trai thị trưởng-Trang Kế Tổ (Huỳnh Hạo Nhiên), dịch hạch bùng phát, toa thuốc trị dịch của Đỗ Sâm kê cho mọi người và cả Kế Tổ giết chết rất nhiều người và cả Kế Tổ cũng đột ngột qua đời. Thị trưởng Trang Đôn Nho (Phan Chí Văn) niêm phong dược phường của họ Đỗ. Đột nhiên 1 loạt bi kịch đổ ập xuống đầu, Đỗ Giai Kỳ chịu đựng vô vàn áp lực.

Trong lúc doanh nhân Đinh Nhất Nguyên (Trần Triển Bằng) định mua dược phường họ Đỗ rồi đi sang lại kiếm lời, Đỗ Giai Kỳ chấp nhận chữa bệnh cho Nhất Nguyên đổi lại anh sẽ ko bán đi dược phường nhà cô. Bởi vì mối quan hệ thân thiết Đinh Nhất Nguyên, Đỗ Giai Kỳ được 1 đại phu đã nghỉ hưu (Thái Quốc Khánh) thân thiết Nhất Nguyệt, truyền dạy cho Giai Kỳ những kỹ năng y học.

Mặt khác, em sinh đôi của Kế Tổ là Trang Kế Tông (Huỳnh Hạo Nhiên) từ Nhật Bản du học trở về, được cô gái giàu có Hứa Quân Ứơc (Đường Thi Vịnh) đem lòng yêu, tuy nhiên Kế Tông lại đem lòng yêu “chị dâu hụt”Đỗ Giai Kỳ.

Đỗ Giai Kỳ và Đinh Nhất Nguyên cùng nhau trải qua hoạn nạn, mở lại dược phường, khi mọi thứ lắng xuống lúc này sức khỏe Nhất Nguyên có vấn đề…


Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 

Kha Ất Huy

Member
Thành Viên
thanks, sau ko có link dowload mkv zậy bạn
ĐẠI DƯỢC PHƯỜNG - 2014
(Chung Gia Hân, Đường Thi Vịnh, Trần Triển Bằng, Huỳnh Hạo Nhiên, Dương Tư Kỳ..)Tên Tiếng Hoa: 大藥坊
Tên việt: Đại Dược Phường
Tên Tiếng Anh: All That Is Bitter Is Sweet
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: HTV2
Số tập: 30
Giám chế: Từ Chính Khang

Diễn viên:

Chung Gia Hân - Đỗ Giai Kỳ
Trần Triển Bằng - Đinh Nhất Nguyên
Huỳnh Hạo Nhiên - Trang Kế Tổ/Trang Kế Tông
Đường Thi Vịnh - Hứa Quân Ứơc
Dương Tư Kỳ - Phùng Ngọc Cầm
Cao Hải Ninh - Phán Phán
Phan Chí Văn - Trang Đôn Nho
Ngao Gia Niên - Đỗ Nhung
Tạ Tuyết Tâm - Vệ Thu Khanh
Thẩm Chấn Hiên - Ngụy Tuấn
Nhạc Hoa - cha Hứa Quân Ước
Đỗ Yến Ca - Đỗ Sâm
Thái Quốc Khanh - Thường Tích Canh
Lâm Tử Thiện
Trình Khả Vi
Bạch Nhân
Trương Minh Vỹ
Vi Gia Hùng
Lý Gia Thanh
Dương Chứng Hoa
Tạ Đông Mẫn
Trương Chấn Lãng
Giang Vinh Huy
Trần Vinh Tuấn
Dư Tử Minh
Lý Khải Kiệt
Tiêu Khải Hân


Đại phu Phật Sơn-Đỗ Sâm (Đỗ Yến Ca) không có con trai kế thừa, chỉ có 1 cô con gái độc nhất là Đỗ Giai Kỳ (Chung Gia Hân), mặc dù Giai Kỳ có sự quan tâm mạnh mẽ với y học nhưng cô ko thể kế thừa dược phường của cha vì là con gái.

Vào ngày cưới của Đỗ Giai Kỳ và con trai thị trưởng-Trang Kế Tổ (Huỳnh Hạo Nhiên), dịch hạch bùng phát, toa thuốc trị dịch của Đỗ Sâm kê cho mọi người và cả Kế Tổ giết chết rất nhiều người và cả Kế Tổ cũng đột ngột qua đời. Thị trưởng Trang Đôn Nho (Phan Chí Văn) niêm phong dược phường của họ Đỗ. Đột nhiên 1 loạt bi kịch đổ ập xuống đầu, Đỗ Giai Kỳ chịu đựng vô vàn áp lực.

Trong lúc doanh nhân Đinh Nhất Nguyên (Trần Triển Bằng) định mua dược phường họ Đỗ rồi đi sang lại kiếm lời, Đỗ Giai Kỳ chấp nhận chữa bệnh cho Nhất Nguyên đổi lại anh sẽ ko bán đi dược phường nhà cô. Bởi vì mối quan hệ thân thiết Đinh Nhất Nguyên, Đỗ Giai Kỳ được 1 đại phu đã nghỉ hưu (Thái Quốc Khánh) thân thiết Nhất Nguyệt, truyền dạy cho Giai Kỳ những kỹ năng y học.

Mặt khác, em sinh đôi của Kế Tổ là Trang Kế Tông (Huỳnh Hạo Nhiên) từ Nhật Bản du học trở về, được cô gái giàu có Hứa Quân Ứơc (Đường Thi Vịnh) đem lòng yêu, tuy nhiên Kế Tông lại đem lòng yêu “chị dâu hụt”Đỗ Giai Kỳ.

Đỗ Giai Kỳ và Đinh Nhất Nguyên cùng nhau trải qua hoạn nạn, mở lại dược phường, khi mọi thứ lắng xuống lúc này sức khỏe Nhất Nguyên có vấn đề…


***Hidden content cannot be quoted.***
 
Top