Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM

linhsky

Member
Thành Viên
Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM
Nguồn: NetHD.org - Encoder: Memories[IMG]


RELEASE iNFO

RELEASE NAME..: Paris.by.Night.130.In.Singapore.Glamour.2020.mHD.BluRay.DD2.0.x264-TRiM

ENCODED DATE..: UTC 2020-02-23 14:57:27

RELEASE SIZE..: 8.40 GiB

RUNTIME.......: 6h 9mn

VIDEO CODEC...: x264, [email protected]

FRAMERATE.....: 59.940 (60000/1001) fps

BITRATE.......: 2 800 Kbps

RESOLUTION....: 1280 x 720

AUDIO.........: Vietnamese AC-3 2 [email protected] Kbps

CHAPTERS......: Yes

SOURCE........: BD Retail

SUBTITLES.....: N/A

ENCODER.......: TRiM[IMG]

Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM screenshots


[IMG]


Fshare:

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.


4Share:


 
Sửa lần cuối:

Em Nụ

Member
Thành Viên
Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM
Nguồn: NetHD.org - Encoder: Memories[IMG]


RELEASE iNFO

RELEASE NAME..: Paris.by.Night.130.In.Singapore.Glamour.2020.mHD.BluRay.DD2.0.x264-TRiM

ENCODED DATE..: UTC 2020-02-23 14:57:27

RELEASE SIZE..: 8.40 GiB

RUNTIME.......: 6h 9mn

VIDEO CODEC...: x264, [email protected]

FRAMERATE.....: 59.940 (60000/1001) fps

BITRATE.......: 2 800 Kbps

RESOLUTION....: 1280 x 720

AUDIO.........: Vietnamese AC-3 2 [email protected] Kbps

CHAPTERS......: Yes

SOURCE........: BD Retail

SUBTITLES.....: N/A

ENCODER.......: TRiM[IMG]

Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM screenshots


[IMG]


Fshare:

[Hidden content][Hidden content]

4Share:


thanks ad
 

thanh_tung

Member
Thành Viên
Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM
Nguồn: NetHD.org - Encoder: Memories[IMG]


RELEASE iNFO

RELEASE NAME..: Paris.by.Night.130.In.Singapore.Glamour.2020.mHD.BluRay.DD2.0.x264-TRiM

ENCODED DATE..: UTC 2020-02-23 14:57:27

RELEASE SIZE..: 8.40 GiB

RUNTIME.......: 6h 9mn

VIDEO CODEC...: x264, [email protected]

FRAMERATE.....: 59.940 (60000/1001) fps

BITRATE.......: 2 800 Kbps

RESOLUTION....: 1280 x 720

AUDIO.........: Vietnamese AC-3 2 [email protected] Kbps

CHAPTERS......: Yes

SOURCE........: BD Retail

SUBTITLES.....: N/A

ENCODER.......: TRiM[IMG]

Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM screenshots


[IMG]


Fshare:

[Hidden content][Hidden content]

4Share:


 

minquangsg779

New Member
Thành Viên
Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM
Nguồn: NetHD.org - Encoder: Memories[IMG]


RELEASE iNFO

RELEASE NAME..: Paris.by.Night.130.In.Singapore.Glamour.2020.mHD.BluRay.DD2.0.x264-TRiM

ENCODED DATE..: UTC 2020-02-23 14:57:27

RELEASE SIZE..: 8.40 GiB

RUNTIME.......: 6h 9mn

VIDEO CODEC...: x264, [email protected]

FRAMERATE.....: 59.940 (60000/1001) fps

BITRATE.......: 2 800 Kbps

RESOLUTION....: 1280 x 720

AUDIO.........: Vietnamese AC-3 2 [email protected] Kbps

CHAPTERS......: Yes

SOURCE........: BD Retail

SUBTITLES.....: N/A

ENCODER.......: TRiM[IMG]

Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM screenshots


[IMG]


Fshare:

[Hidden content][Hidden content]

4Share:


 

chubadu

New Member
Thành Viên
Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM
Nguồn: NetHD.org - Encoder: Memories[IMG]


RELEASE iNFO

RELEASE NAME..: Paris.by.Night.130.In.Singapore.Glamour.2020.mHD.BluRay.DD2.0.x264-TRiM

ENCODED DATE..: UTC 2020-02-23 14:57:27

RELEASE SIZE..: 8.40 GiB

RUNTIME.......: 6h 9mn

VIDEO CODEC...: x264, [email protected]

FRAMERATE.....: 59.940 (60000/1001) fps

BITRATE.......: 2 800 Kbps

RESOLUTION....: 1280 x 720

AUDIO.........: Vietnamese AC-3 2 [email protected] Kbps

CHAPTERS......: Yes

SOURCE........: BD Retail

SUBTITLES.....: N/A

ENCODER.......: TRiM[IMG]

Paris by Night 130: In Singapore - Glamour 2020 mHD BluRay DD2.0 x264-TRiM screenshots


[IMG]


Fshare:

[Hidden content][Hidden content]

4Share:


quá ngon
 
Banner Fshare
Banner Fshare
Top