TVB 2015 Thiên Địa Phong Vân - Master of Destiny - SCTV (32/32)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
THIÊN ĐỊA PHONG VÂN - 2015
(Uông Minh Thuyên, Lê Diệu Tường, Tiêu Chính Nam, Lưu Khải Uy, Huỳnh Đức Bân, Lý Thi Hoa...)Tên Tiếng Hoa: 風雲天
Tên việt: Thiên Địa Phong Vân
Tên Tiếng Anh: Master of Destiny
Hãng sản xuất: SCTV
Số tập: 32
Giám chế: Vương Tinh


Diễn viên:
Uông Minh Thuyên vai Tào Quan Nhược Nam
Triệu Nhã Chi vai Mạc Nhã Văn
Lưu Khải Uy vai Tào Chí Viễn
Huỳnh Đức Bân vai Tào Chí Hoành
Tiêu Chính Nam vai Tào Chí Cao
Đồng Phi vai Tào Xảo Nhi
Đường Yên vai Đường Nhất Nhất
Mạc Tiểu Kỳ vai Tống Tử Hoa
Triệu Hiểu Lộ vai Quảng Thục Nhàn
Thi Vũ vai Quảng Quân Hào
Mạnh Dao vai Diêu Lệ Hoa
Lý Thi Hoa vai Tào Quan Nhược Nam (lúc trẻ)
Lê Diệu Tường vai Tào Vân Hán


Tào Quan Nhược Nam (Uông Minh Thuyên đóng) là một phụ nữ tài năng, chồng bà – Tào Vân Hán (Lê Diệu Tường đóng) vì làm ăn thất bại đã tự vẫn. Từ đó, một mình Nhược Nam dẫn theo 3 cậu con trai Tào Chí Hoành (Huỳnh Đức Bân đóng) Tào Chí Viễn ( Lưu Khải Uy đóng) và Tào Chí Cao (Tiêu Chính Nam đóng) sang Đại Lục lập nghiệp.


Bà đầu tư vào bất động sản, xây dựng tập đoàn thương nghiệp quốc tế. Khi các con trưởng thành, Nhược Nam quyết định đưa trụ sở công ty về Hong Kong, đồng thời giao sản nghiệp cho các con tiếp quản, nhưng bà không ngờ lại dẫn đến cảnh “nồi da xáo thịt”…
Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 

Nhựt Ng

Member
Thành Viên
hrtggrg
THIÊN ĐỊA PHONG VÂN - 2015
(Uông Minh Thuyên, Lê Diệu Tường, Tiêu Chính Nam, Lưu Khải Uy, Huỳnh Đức Bân, Lý Thi Hoa...)Tên Tiếng Hoa: 風雲天
Tên việt: Thiên Địa Phong Vân
Tên Tiếng Anh: Master of Destiny
Hãng sản xuất: SCTV
Số tập: 32
Giám chế: Vương Tinh


Diễn viên:
Uông Minh Thuyên vai Tào Quan Nhược Nam
Triệu Nhã Chi vai Mạc Nhã Văn
Lưu Khải Uy vai Tào Chí Viễn
Huỳnh Đức Bân vai Tào Chí Hoành
Tiêu Chính Nam vai Tào Chí Cao
Đồng Phi vai Tào Xảo Nhi
Đường Yên vai Đường Nhất Nhất
Mạc Tiểu Kỳ vai Tống Tử Hoa
Triệu Hiểu Lộ vai Quảng Thục Nhàn
Thi Vũ vai Quảng Quân Hào
Mạnh Dao vai Diêu Lệ Hoa
Lý Thi Hoa vai Tào Quan Nhược Nam (lúc trẻ)
Lê Diệu Tường vai Tào Vân Hán


Tào Quan Nhược Nam (Uông Minh Thuyên đóng) là một phụ nữ tài năng, chồng bà – Tào Vân Hán (Lê Diệu Tường đóng) vì làm ăn thất bại đã tự vẫn. Từ đó, một mình Nhược Nam dẫn theo 3 cậu con trai Tào Chí Hoành (Huỳnh Đức Bân đóng) Tào Chí Viễn ( Lưu Khải Uy đóng) và Tào Chí Cao (Tiêu Chính Nam đóng) sang Đại Lục lập nghiệp.


Bà đầu tư vào bất động sản, xây dựng tập đoàn thương nghiệp quốc tế. Khi các con trưởng thành, Nhược Nam quyết định đưa trụ sở công ty về Hong Kong, đồng thời giao sản nghiệp cho các con tiếp quản, nhưng bà không ngờ lại dẫn đến cảnh “nồi da xáo thịt”…
[Hidden content]


[Hidden content]
 
Top