TVB 2008 Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four - Sanyang LT (25/25)

sonny

Member
Thành viên BQT
Thành Viên
THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ - 2008
(Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Từ Tử San, Trần Kiện Phong... )Tên Tiếng Hoa: 少年四大名捕
Tên việt: Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ
Tên Tiếng Anh: The Four
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: Sanyang
Số tập: 20
Giám Chế: Lâm Chi Hoa


Diễn viên:
Lâm Phong - Thành Nhai Dư / Vô Tình
Mã Quốc Minh - Thiết Du Hạ / Thiết Thủ
Trần Kiện Phong - Thôi Lược Thương / Truy Mệnh
Ngô Trác Hy - Lãnh Lăng Khí / Lãnh Huyết
Từ Tử San - Tang Chỉ Nghiên
Lý Thi Vận - Lam Nhược Phi
Lâm Gia Huê - Chư Cát Chính Ngã
Điền Nhụy Ni - Khúc Yên Hồng
Trần Sơn Thông - Lăng Tiểu Cốt
Cung Thiện Đồng - Lăng Tiểu Đao
Lý Mỹ Tuệ - Thiết Du Đông
La Lạc Lâm - Thiết Phủ
Lưu Gia Huy - Lam Phá Thiên
Lạc Ứng Quân - Lăng Lạc Thạch
Vu Dương - Tống Huy Tôn
Tăng Vỹ Quyền - Triệu Xương
Lưu Giang - Thái Kinh
Lý Thiên Tường - Thái Điều
Tưởng Chí Quang - Thư Vô Hí
Đàm Tiểu Hoàn - Liễu Phiêu Tuyết
Lâm Kính Cương - Thành Đỉnh Thiên
Thang Tuấn Minh - Kim Kiếm
Hồ Kỳ Phong - Ngân Kiếm
Âu Thoại Vỹ - Hoắc Chính
Tuyết Ni - Dương đại má
Tần Hoàng - Chu nhị ba
Tiển Hạo Anh - Ngưu tam ba
Trần Khải Di - Giang Tiểu Thấu
Lý Phong - Lãnh Như Sương
Vương Vỹ Lương - Vi Kinh Đào
Lý Hồng Kiệt - Trần Đại Trung
Vương Thanh - Lôi Ba
Ngao Gia Niên - Hồng Lĩnh
Huỳnh Văn Tiêu - Trần Cửu
Trịnh Gia Sinh - Hạ Ưng
Ngũ Tuệ San - Nhu Phân
Ngô Hạnh Mỹ - Tiểu Điệp


Chàng trai thông minh mưu trí tính tình lạnh lùng Vô Tình (Lâm Phong) từ nhỏ đã tàn phế đôi chân, may nhờ được Gia Cát Chính Ngã (Lâm Gia Hoa), người đứng đầu Ty Thần Bổ bồi dưỡng, trở thành cao thủ có tài nghệ phóng ám khí thiên hạ đệ nhất. Do Gia Cát có công tìm lại bảo tàng khai quốc Đại Tống cho hoàng thượng, nên Ngự Ty Thần Bổ được phép mở cửa thu nhận đệ tử.

Tính luôn cả Vô Tình, Gia Cát đã lần lượt thu nhận Thần côn lém lỉnh Truy Mệnh (Trần Kiện Phong), chàng trai lương thiện chính trực Thiết Thủ (Mã Quốc Minh) và Lãnh Huyết (Ngô Trác Hy), anh chàng lầm lì mà nhạy bén. Bốn người họ, 4 tính cách, đã được phong làm Tứ đại bổ khoái, và lập không ít công lao cho triều đình.

Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát, Ty Thần Bổ phá được hàng loạt vụ án. Vô Tình cũng dần học được cách cởi bỏ sự cao ngạo, gần gũi mọi người, thậm chí anh còn có tình cảm với y sư Tang Chỉ Nghiên (Từ Tử San). Thế nhưng Chỉ Nghiên lại luôn tìm cách li gián người trong Ty Thần Bổ, khiến Vô Tình và Thiết Thủ trở mặt với nhau.


Cùng lúc đó Gia Cát vì muốn vạch trần âm mưu tạo phản của Tề vương Triệu Xương (Tăng Vĩ Quyền) và gian thần Thái Kinh (Lưu Giang) mà gặp nguy hiểm, khiến cho Ty Thần Bổ và Tứ đại bổ khoái cùng lúc đứng trước nguy cơ tan rã…
Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.

Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 

quyevil

Member
Thành Viên
THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ - 2008
(Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Từ Tử San, Trần Kiện Phong... )Tên Tiếng Hoa: 少年四大名捕
Tên việt: Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ
Tên Tiếng Anh: The Four
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: Sanyang
Số tập: 20
Giám Chế: Lâm Chi Hoa


Diễn viên:
Lâm Phong - Thành Nhai Dư / Vô Tình
Mã Quốc Minh - Thiết Du Hạ / Thiết Thủ
Trần Kiện Phong - Thôi Lược Thương / Truy Mệnh
Ngô Trác Hy - Lãnh Lăng Khí / Lãnh Huyết
Từ Tử San - Tang Chỉ Nghiên
Lý Thi Vận - Lam Nhược Phi
Lâm Gia Huê - Chư Cát Chính Ngã
Điền Nhụy Ni - Khúc Yên Hồng
Trần Sơn Thông - Lăng Tiểu Cốt
Cung Thiện Đồng - Lăng Tiểu Đao
Lý Mỹ Tuệ - Thiết Du Đông
La Lạc Lâm - Thiết Phủ
Lưu Gia Huy - Lam Phá Thiên
Lạc Ứng Quân - Lăng Lạc Thạch
Vu Dương - Tống Huy Tôn
Tăng Vỹ Quyền - Triệu Xương
Lưu Giang - Thái Kinh
Lý Thiên Tường - Thái Điều
Tưởng Chí Quang - Thư Vô Hí
Đàm Tiểu Hoàn - Liễu Phiêu Tuyết
Lâm Kính Cương - Thành Đỉnh Thiên
Thang Tuấn Minh - Kim Kiếm
Hồ Kỳ Phong - Ngân Kiếm
Âu Thoại Vỹ - Hoắc Chính
Tuyết Ni - Dương đại má
Tần Hoàng - Chu nhị ba
Tiển Hạo Anh - Ngưu tam ba
Trần Khải Di - Giang Tiểu Thấu
Lý Phong - Lãnh Như Sương
Vương Vỹ Lương - Vi Kinh Đào
Lý Hồng Kiệt - Trần Đại Trung
Vương Thanh - Lôi Ba
Ngao Gia Niên - Hồng Lĩnh
Huỳnh Văn Tiêu - Trần Cửu
Trịnh Gia Sinh - Hạ Ưng
Ngũ Tuệ San - Nhu Phân
Ngô Hạnh Mỹ - Tiểu Điệp


Chàng trai thông minh mưu trí tính tình lạnh lùng Vô Tình (Lâm Phong) từ nhỏ đã tàn phế đôi chân, may nhờ được Gia Cát Chính Ngã (Lâm Gia Hoa), người đứng đầu Ty Thần Bổ bồi dưỡng, trở thành cao thủ có tài nghệ phóng ám khí thiên hạ đệ nhất. Do Gia Cát có công tìm lại bảo tàng khai quốc Đại Tống cho hoàng thượng, nên Ngự Ty Thần Bổ được phép mở cửa thu nhận đệ tử.

Tính luôn cả Vô Tình, Gia Cát đã lần lượt thu nhận Thần côn lém lỉnh Truy Mệnh (Trần Kiện Phong), chàng trai lương thiện chính trực Thiết Thủ (Mã Quốc Minh) và Lãnh Huyết (Ngô Trác Hy), anh chàng lầm lì mà nhạy bén. Bốn người họ, 4 tính cách, đã được phong làm Tứ đại bổ khoái, và lập không ít công lao cho triều đình.

Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát, Ty Thần Bổ phá được hàng loạt vụ án. Vô Tình cũng dần học được cách cởi bỏ sự cao ngạo, gần gũi mọi người, thậm chí anh còn có tình cảm với y sư Tang Chỉ Nghiên (Từ Tử San). Thế nhưng Chỉ Nghiên lại luôn tìm cách li gián người trong Ty Thần Bổ, khiến Vô Tình và Thiết Thủ trở mặt với nhau.


Cùng lúc đó Gia Cát vì muốn vạch trần âm mưu tạo phản của Tề vương Triệu Xương (Tăng Vĩ Quyền) và gian thần Thái Kinh (Lưu Giang) mà gặp nguy hiểm, khiến cho Ty Thần Bổ và Tứ đại bổ khoái cùng lúc đứng trước nguy cơ tan rã…
[Hidden content]


[Hidden content]
Thanks ad nhiều
 

phu duy

New Member
Thành Viên
THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ - 2008
(Lâm Phong, Ngô Trác Hy, Từ Tử San, Trần Kiện Phong... )Tên Tiếng Hoa: 少年四大名捕
Tên việt: Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ
Tên Tiếng Anh: The Four
Hãng sản xuất: TVB.
Audio: Sanyang
Số tập: 20
Giám Chế: Lâm Chi Hoa


Diễn viên:
Lâm Phong - Thành Nhai Dư / Vô Tình
Mã Quốc Minh - Thiết Du Hạ / Thiết Thủ
Trần Kiện Phong - Thôi Lược Thương / Truy Mệnh
Ngô Trác Hy - Lãnh Lăng Khí / Lãnh Huyết
Từ Tử San - Tang Chỉ Nghiên
Lý Thi Vận - Lam Nhược Phi
Lâm Gia Huê - Chư Cát Chính Ngã
Điền Nhụy Ni - Khúc Yên Hồng
Trần Sơn Thông - Lăng Tiểu Cốt
Cung Thiện Đồng - Lăng Tiểu Đao
Lý Mỹ Tuệ - Thiết Du Đông
La Lạc Lâm - Thiết Phủ
Lưu Gia Huy - Lam Phá Thiên
Lạc Ứng Quân - Lăng Lạc Thạch
Vu Dương - Tống Huy Tôn
Tăng Vỹ Quyền - Triệu Xương
Lưu Giang - Thái Kinh
Lý Thiên Tường - Thái Điều
Tưởng Chí Quang - Thư Vô Hí
Đàm Tiểu Hoàn - Liễu Phiêu Tuyết
Lâm Kính Cương - Thành Đỉnh Thiên
Thang Tuấn Minh - Kim Kiếm
Hồ Kỳ Phong - Ngân Kiếm
Âu Thoại Vỹ - Hoắc Chính
Tuyết Ni - Dương đại má
Tần Hoàng - Chu nhị ba
Tiển Hạo Anh - Ngưu tam ba
Trần Khải Di - Giang Tiểu Thấu
Lý Phong - Lãnh Như Sương
Vương Vỹ Lương - Vi Kinh Đào
Lý Hồng Kiệt - Trần Đại Trung
Vương Thanh - Lôi Ba
Ngao Gia Niên - Hồng Lĩnh
Huỳnh Văn Tiêu - Trần Cửu
Trịnh Gia Sinh - Hạ Ưng
Ngũ Tuệ San - Nhu Phân
Ngô Hạnh Mỹ - Tiểu Điệp


Chàng trai thông minh mưu trí tính tình lạnh lùng Vô Tình (Lâm Phong) từ nhỏ đã tàn phế đôi chân, may nhờ được Gia Cát Chính Ngã (Lâm Gia Hoa), người đứng đầu Ty Thần Bổ bồi dưỡng, trở thành cao thủ có tài nghệ phóng ám khí thiên hạ đệ nhất. Do Gia Cát có công tìm lại bảo tàng khai quốc Đại Tống cho hoàng thượng, nên Ngự Ty Thần Bổ được phép mở cửa thu nhận đệ tử.

Tính luôn cả Vô Tình, Gia Cát đã lần lượt thu nhận Thần côn lém lỉnh Truy Mệnh (Trần Kiện Phong), chàng trai lương thiện chính trực Thiết Thủ (Mã Quốc Minh) và Lãnh Huyết (Ngô Trác Hy), anh chàng lầm lì mà nhạy bén. Bốn người họ, 4 tính cách, đã được phong làm Tứ đại bổ khoái, và lập không ít công lao cho triều đình.

Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát, Ty Thần Bổ phá được hàng loạt vụ án. Vô Tình cũng dần học được cách cởi bỏ sự cao ngạo, gần gũi mọi người, thậm chí anh còn có tình cảm với y sư Tang Chỉ Nghiên (Từ Tử San). Thế nhưng Chỉ Nghiên lại luôn tìm cách li gián người trong Ty Thần Bổ, khiến Vô Tình và Thiết Thủ trở mặt với nhau.


Cùng lúc đó Gia Cát vì muốn vạch trần âm mưu tạo phản của Tề vương Triệu Xương (Tăng Vĩ Quyền) và gian thần Thái Kinh (Lưu Giang) mà gặp nguy hiểm, khiến cho Ty Thần Bổ và Tứ đại bổ khoái cùng lúc đứng trước nguy cơ tan rã…
[Hidden content]


[Hidden content]
Tks ad
 

ktpNguyên

Member
Thành Viên
Bộ này xem cũng hay, 04 diễn viên trẻ diễn xuất tròn vai, để lại ấn tượng cho người xem
 
Top