Lồng Tiếng Tổ Sư Đạt Ma - Phim lẻ Phật Giáo - 02/02 - Sanyang lồng tiếng

Trang Zip

Moderator
Thành viên BQT
Thành Viên
TỔ SƯ ĐẠT MA (1987)

Quốc gia: Đài Loan
Đạo diễn: Brandy Yuen
Biên dịch: DPA
Lồng tiếng: Huy Hồ, Thy Mai, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Tấn Thi

Nội dung:

Mặc dù được coi là ông tổ sáng lập nên trường phái Thiền tông Trung Quốc, nhưng Bồ Đề Đạt Ma lại có gốc gác từ tận bên Thiên Trúc. Người ta nói rằng, Bồ Đề Đạt Ma vốn có tên tục là Bồ Đề Đa La, là con trai thứ ba của quốc vương nước Hương Chí, nam Thiên Trúc.

Một lần, vị tổ thứ 27 của nhà Phật là Bát Nhã Đa La đến nước Hương Chí, gặp Bồ Đề Đạt Ma, thấy vị vương tử này có nhiều nét đặc biệt, mới bảo cùng hai anh của mình bàn luận về chữ Tâm. Bát Nhã Đa La thấy Bồ Đề Đa La là người có ngộ tính, nhỏ tuổi nhưng đã nói được điểm quan trọng của chữ Tâm, mới khuyên rằng: “Hoàng tử đối với chư pháp đã được thông đạt, vậy Hoàng tử nên lấy tên là Ðạt Ma, có nghĩa là rộng lớn, thông đạt”. Cũng kể từ đó, vị hoàng tử thứ 3 của Hướng Chí quốc có tên thành Đạt Ma, xuất gia làm sư, bái Bát Nhã Đa La làm thầy.

Upload:bachmahoangtu67
Audio: Sanyang
Video Size: 320 x 240
Format: FLV
Download:

Link Minus

Link folder: http://min.us/mbguUsAS9O/2
 
Top